Амплітудна модуляція

Ампліту́дна модуля́ція (АМ) — вид модуляції, при якій параметром сигналу-носія, що змінюється, є амплітуда його коливань.

Методи модуляції
Аналогова модуляція
AM · ЧМ (FM) · ФМ (PM) · QAM · SSB
Цифрова модуляція
АМн · ФМн · ЧМн · GMSK
OFDM · COFDM · TCM
Імпульсна модуляція
АІМ · ДМ · ІКМ · ΣΔ · ШІМ · ЧІМ · ФІМ
Розширення спектра
DSSS · FHSS
Див. також: Демодуляція
Демонстрація накладення низьких частот на сигнал-носій (високочастотний). Амплітудна (AM) і частотна (FM) модуляції.

Застосування в радіотехніці

Перші досліди передачі мови і музики за допомогою радіохвиль методом амплітудної модуляції виконав у 1906 році американський інженер Р. Фессенден. У його дослідах опорний сигнал радіопередавача з частотою 50 кГц вироблявся електромашинним генератором (альтернатором), а для його модуляції між генератором і антеною включався вугільний мікрофон, що змінював загасання сигналу в колі.

З 1920 року замість електромашинних генераторів для генерації опорного сигналу почали використовувати генератори на електронних лампах. У другій половині 1930-х років, з освоєнням ультракоротких хвиль, амплітудна модуляція поступово почала витіснятися з радіомовлення та радіозв'язку з частотною модуляцією на цих хвилях.

З середини XX століття в службовому та аматорському радіозв'язку на всіх частотах почали застосовувати модуляцію з однією бічною смугою (SSB), яка має ряд важливих переваг перед АМ, головна з яких — звуження у 2 рази смуги частот радіосигналу. У зв'язку з цим пропонувалося перевести на SSB і масове радіомовлення, однак це вимагало б заміни всіх радіомовних приймачів на більш складні і дорогі, тому це не було здійснено.

Наприкінці XX століття почався перехід до цифрового радіомовлення з використанням сигналів з амплітудною маніпуляцією.

Визначення

Нехай

  •  — інформаційний сигнал, ,
  •  — опорний сигнал.

Тоді амплітудно-модульований сигнал може бути записаний таким чином:

Тут  — деяка константа, що називається коефіцієнтом модуляції. Формула (1) описує носійний сигнал , промодульований за амплітудою сигналом з коефіцієнтом модуляції . Передбачається також, що виконані умови:

Виконання умов (2) необхідне для того, щоб вираз у квадратних дужках в (1) завжди був позитивним. Якщо цей вираз стає від'ємним — він може приймати від'ємні значення в деякий моменти часу — то має місце так звана перемодуляція. Прості демодулятори (типу квадратичного детектора) демодулюють такий сигнал із сильними спотвореннями.

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.