Заломлення

Зало́млення, або рефракція або залом — зміна напрямку поширення випромінювання, при проходженні межі розділу двох середовищ з різною оптичною густиною (наприклад, повітря-скло, скло-вода).

Заломлення променя на межі двох середовищ
Заломлення
Через заломлення світла, пластикова трубочка у склянці здається зламаною
Показ явища заломлення світла скляними келихами

Загальна характеристика

Кут, на який змінюється напрямок поширення випромінювання, залежить від оптичної густини обох середовищ, а також від довжини хвилі самого випромінення. Явище заломлення широко використовується в оптиці. Наприклад, випромінювання, заламуючись у призмі, розкладається на спектр.Також властивість заломлення світла у повітрі застосовується у шлірен-зйомці (методі Теплера).

Математично заломлення світла описується законом Снелліуса та формулами Френеля.

Внаслідок заломлення світла деякими кристалами, виникає не один а два заломлені промені, які розповсюджуються в різних напрямках. Це явище називається подвійним променезаломленням.

Стосовно світлових променів розрізняють такі види рефракції:

 • астрономічну (відхилення променя від світила земною атмосферою в напрямку щільніших її шарів, через що видимі зенітні відстані завжди здаються меншими за істинні);
 • земну, що відбувається в нижніх шарах атмосфери і відчутно впливає на результати високоточних геодезичних вимірювань;
 • диференціальну, що виявляється як різниця впливу загальної рефракції на візирні лінії під час вимірювання відстаней далекомірами подвійного зображення.

Показник заломлення

Показник заломлення або абсолютний показник заломлення — це характерне для середовища число, яке визначає, в скільки разів швидкість розповсюдження світла в середовищі менша за швидкість світла у вакуумі. Здебільшого його позначають латинською літерою n.

Величину показника заломлення середовища характеризують також терміном оптична густина. Середовище з більшим значенням показника заломлення називають оптично густішим.

Існує закон Снеліуса

, де α кут падіння, а β кут заломлення.

Величину називають відносним показником заломлення середовища 2 стосовно середовища 1.

Термінологія

 • Кут, утворений надхідним променем із нормаллю до площини розділу середовищ, називається кутом падіння.
 • Кут, утворений відбитим променем із нормаллю до площини розділу середовищ, називається кутом відбивання.
 • Кут, утворений заломленим променем із нормаллю до площини розділу середовищ, називається кутом заломлення.
 • Площина, в якій лежать промені, називається площиною падіння.
 • Відношення інтенсивності відбитого променя до інтенсивності променя, який падає на межу розділу, називається коефіцієнтом відбиття.
 • Відношення інтенсивності заломленого променя до інтенсивності променя, який падає на межу розділу, називається коефіцієнтом проходження.
 • Коефіцієнт земного заломлення — відношення радіуса Землі до радіуса рефракційної кривої, утвореної променем візування, викривленим у приземному шарі атмосфери. Приблизно коефіцієнт земного заломлення дорівнює 0,14-0,16; враховується в тригонометричному (геодезичному) нівелюванні.

Інтернет-ресурси

Див. також

Література

 • Романюк М. О., Крочук А. С., Пашук І. П. Оптика. Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. — 564 с.
 • Визначення та врахування вертикальної рефракції під час геодезичних вимірювань / О. І. Мороз; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2003. - 224 c. - Бібліогр.: 175 назв.
 • Вакуленко М. О. Тлумачний словник із фізики : 6644 статті / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.
 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.