Коефіцієнт Пуассона

Коефіціє́нт Пуассо́на — це міра зміни поперечних розмірів ізотропного тіла при деформації розтягу.

Коефіцієнт Пуассона є характеристикою речовини. Він позначається грецькою літерою ν або грецькою літерою μ і є величиною безрозмірною. Часто при записі деформаційних співвідношень використовують величину, обернену до величини цього коефіцієнта . Цю величину називають числом Пуассона.

Фізична природа

При розтягу стержня (одновісна деформація) його поперечні розміри змінюються. Міра цієї зміни задається коефіцієнтом Пуассона за допомогою формули

,

де  — поздовжня компонента тензора деформації, та  — поперечні компоненти тензора деформації.

Межі

Значення коефіцієнта Пуассона лежить в межах від -1 до 1/2. Для абсолютно нестискуваного тіла ν = 1/2. Прикладом майже нестискуваного тіла є вода. Для більшості матеріалів коефіцієнт Пуассона лежить в межах від 0 до 1/2. Для сталі й інших металів він близький до 0,3. Коефіцієнт Пуассона може бути від'ємним, хоча така ситуація екзотична. Це значить, що при розтягу поперечні розміри тіла збільшуються. Матеріали з такими властивостями отримали назву «ауксетики».

Значення коефіцієнта Пуассона для деяких матеріалів

Матеріалкоефіцієнт Пуассона ν
Алюміній0,34
Вольфрам0,29
Германій0,31
Дюралюміній0,34
Іридій0,26
Кварцове скло0,17
Константан0,33
Латунь0,35
Манганин0,33
Мідь0,35
Органічне скло0,35
Полістирол0,35
Свинець0,44
Срібло0,37
Сірий чавун0,22
Сталь0,28
Скло0,25
Порцеляна0,23

Див. також

Джерела

  • Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. (1987). Теоретическая физика. т. VII. Теория упругости. Москва: Наука.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.