Композиція функцій

Компози́ція (суперпозиція) фу́нкцій (відображень) в математиці функція, побудована з двох функцій таким чином, що результат першої функції є аргументом другої.

Композиція функцій g o f

Композиція функцій : та : будується так: аргумент з застосовується до першої функції , а її результат з застосовується як аргумент до другої функції g.

Приклади

  • Наприклад, нехай функція висоти польоту літака від часу задається як , і концентрація кисню на висоті задається функцією . Тоді визначає концентрацію кисню біля літака в момент часу .
  • Нехай і , тоді .

Така композиція позначається в математиці як : XZ або .

Композиція . Отже, взагалі , тому операція композиції не буде комутативною.

Властивості

Композиція функцій є асоціативною, тобто,

Композиція функцій називається комутативною, якщо

Якщо , то можна ввести поняття власної композиції функції , тобто:

Функція також називається степенем функції .

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.