Міжнародна стандартна класифікація освіти

Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED) розроблена ЮНЕСКО як всеохопний статистичний опис національних систем освіти та методології для оцінки національних систем освіти порівняно з зіставними міжнародними рівнями. Основною одиницею класифікації МСКО є освітня програма. Крім того, МСКО класифікує програми за галузями знань, орієнтацією та призначенням програми.

Освіта, за визначенням МСКО, це цілеспрямована й організована діяльність для задоволення навчальних потреб. Освіта містить організовану й сталу комунікацію з метою навчання. За визначенням, прийнятим на 20-ій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і результат вдосконалення здібностей і поведінки особи, при якій вона досягає соціальної зрілості і індивідуального зростання.

Рівні освіти

В Міжнародній стандартизованій класифікації освіти розрізняються такі рівні освіти:

  • рівень 0 — допочаткова освіта;
  • рівень 1 — початкова освіта або перший етап базової освіти;
  • рівень 2 — перший етап середньої освіти або другий етап базової освіти;
  • рівень 3 — другий етап середньої освіти;
  • рівень 4 — післясередня, не вища освіта;
  • рівень 5 — перший етап вищої освіти (не надає можливості здобути науковий ступінь);
  • рівень 6 — другий етап вищої освіти (надає можливість здобути науковий ступінь).

У кожному рівні освіти існує поділ на типи, в залежності специфіки навчання.

Таблиця зіставлення ступенів освіти за МСКО 1997 року (ISCED-97)
з навчальними закладами України, які забезпечують здобуття відповідного ступеня освіти

Назва ступеня освіти за МСКОКод ступеня освіти за МСКОТривалість навчанняНавчальні заклади, які в Україні забезпечують здобуття відповідного ступеня освіти
Початкова загальна освіта
Допочаткове навчання03-4 рокиДошкільні навчальні заклади
Початкова освіта/ Перший етап базової освіти14 рокиСередні загальноосвітні навчальні заклади 1 ступеня (1-3 (4) класи денних загальноосвітніх навчальних закладів)
Середня освіта
Перший етап середньої освіти/Другий етап базової освіти25 рокиСередні загальноосвітні навчальні заклади 2 ступеня (5-9 класи денних і вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів)
Другий етап середньої освіти3 (3В)2 рокиСередні загальноосвітні навчальні заклади 3 ступеня (10-11 (12) класи денних і вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів), ПТНЗ, учні (слухачі) яких здобувають повну загальну середню освіту і кваліфікацію «кваліфікований робітник»
Післясередня, не вища освіта4 (4В)1 рікПТНЗ, учні (слухачі) яких після здобуття повної загальної середньої освіти здобувають кваліфікацію «кваліфікований робітник»
Перший етап вищої освіти
ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації
ВНЗ I–II рівнів акредитаці
Вища освіта у ВНЗ I–II рівнів акредитації2-3 рокиВНЗ I–II рівнів акредитації
Вища освіта у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації5-6 роківВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації
Другий етап вищої освіти (аспірантура, докторантура) та освіта, не розподілена за ступенями/ післядипломна освіта63 рокиВНЗ та наукові установи, що мають аспірантури, докторантури/ ВНЗ та інші навчальні заклади післядипломної освіти

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.