Навчальний заклад

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Навчальний заклад є ланкою системи освіти та інституційною основою педагогіки.

Навчальні заклади засновуються на державній, комунальній чи приватній формі власності. Вони є юридичними особами і діють на підставі статуту.

Створення навчального закладу визначається, з однієї сторони, потребою в освітній діяльності на певній території, а з іншої — наявністю необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

Завдання навчальних закладів різняться в залежності від їх рівня. В цілому, вони полягають у всебічному розвитку людини, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованні високих моральних якостей, забезпеченні народного господарства кваліфікованими фахівцями.

В різних державах навчальні заклади можуть бути як відокремленими від церкви (світськими), так і релігійними (духовними).

Важливим елементом статусу навчального закладу є його самоврядування (автономія).

Держава повинна контролювати якість освітніх послуг, які надаються навчальними закладами.

Короткий нарис історії навчальних закладів

Перші відомості про шкільне навчання у Стародавньому Єгипті належать до 3-го тисячоліття до н. е.

У Стародавній Греції та елліністичних державах в III столітті до н. е. склалася триступенева система освіти (школи різного рівня), яка трималася до закінчення Античності.

Університет Аль-Карауїн був заснований 859 року в місті Фес (Марокко). Вважається «найстаршим у світі постійним вищим навчальним закладом, що діє»[1].

У давньоруській писемності термін «школа» вперше зустрічається в 1382 році.

Навчальні заклади західного світу

Система навчальних закладів багатьох західних країн містить:

 • навчальні заклади раннього дитинства (англ. Early childhood)
 • Первинний рівень (англ. Primary)
 • Вторинний рівень (англ. Secondary)
 • навчальні заклади подальшої та вищої освіти (англ. Further and higher education).

Навчальні заклади України

Відповідно до Закону України «Про освіту», в Україні діють такі типи навчальних закладів:

 1. Дошкільні
  1. ясла
  2. ясла-садки
  3. дитячі садки
  4. ясла-садки компенсаційного типу
  5. будинки дитини
  6. дитячі будинки інтернатного типу
  7. ясла-садки сімейного типу
  8. ясла-садки комбінованого типу
  9. центри розвитку дитини
 2. Середні
  1. середня загальноосвітня школа
   1. перший ступінь — початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту
   2. другий ступінь — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту
   3. третій ступінь — старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту
  2. навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад»
  3. навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
  4. профільні класи
  5. спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми
  6. вечірні (змінні) школи
  7. класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах
 3. Для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації
  1. загальноосвітні школи-інтернати
  2. школи-інтернати
  3. дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, з повним державним утриманням
  4. загальноосвітні санаторні школи-інтернати
  5. спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням коштом держави
  6. загальноосвітні школи та професійно-технічні училища соціальної реабілітації.
 4. Позашкільні
  1. палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості
  2. учнівські та студентські клуби
  3. дитячо-юнацькі спортивні школи
  4. школи мистецтв
  5. студії
  6. початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
  7. бібліотеки
  8. оздоровчі та інші заклади.
 5. Професійно-технічні
  1. професійно-технічне училище відповідного профілю
  2. професійне училище соціальної реабілітації
  3. вище професійне училище
  4. професійний ліцей
  5. професійний ліцей відповідного профілю
  6. професійно-художнє училище
  7. художнє професійно-технічне училище
  8. вище художнє професійно-технічне училище
  9. училище-агрофірма
  10. вище училище-агрофірма
  11. училище-завод
  12. центр професійно-технічної освіти
  13. центр професійної освіти
  14. навчально-виробничий центр
  15. центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів
  16. навчально-курсовий комбінат
  17. навчальний центр
  18. інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання
 6. Вищі
  1. коледж
  2. інститут
  3. академія
  4. університет
 7. Заклади післядипломної освіти
  1. академії
  2. інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення
  3. навчально-курсові комбінати
  4. підрозділи закладів вищої освіти (філіали, факультети, відділення та інші)
  5. професійно-технічні навчальні заклади
  6. науково-методичні центри професійно-технічної освіти
  7. відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

Крім того, самоосвіта громадян проходить у відкритих та народних університетах, лекторіях, бібліотеках, центрах, клубах тощо.

Див. також

Примітки

 1. The Guinness Book Of Records, Published 1998, ISBN 0-553-57895-2, P. 242

Посилання

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.