Паразитологія

Паразитоло́гія (від грец. parasitos — нахлібник, дармоїд і logos — вчення) наука про паразитичні організми, їх взаємостосунки з організмами, на яких вони паразитують, та довкіллям, структуру й динаміку паразитарних систем, значення паразитів у природних біосистемах і практичній діяльності людини.

Зоологія
Ця стаття є частиною тематичної серії статей із зоології
Категорія • Портал

За об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології:

 • медичну,
 • ветеринарну
 • агрономічну.

Загальнотеоретичну базу паразитології становить загальна паразитологія, проблеми якої і є змістом спеціальності 03.00.18.

Основне завдання паразитології — опрацювання теоретичної бази біологічних й інтегрованих методів боротьби з паразитами людини, тварин, рослин та розв'язання низки біологічних проблем — шляхів коеволюції та філогенії.

Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

 • Морфологія і систематика паразитів.
 • Паразитофауна.
 • Життєві цикли й онтогенез паразитів.
 • Популяційна паразитологія.
 • Вплив чинників біогенної й абіогенної природи на паразитофауну.
 • Паразитоценологія.
 • Еволюція паразитів та їх філогенія.
 • Роль фізіолого-біохімічних процесів у взаємодії паразит-хазяїн.
 • Взаємовідносини в системі паразит-хазяїн.
 • Розроблення методів діагностики паразитарних систем.
 • Розроблення теоретичних основ профілактики і контролю паразитів.
 • Роль паразитів у динаміці біоценозів.

Література

 • ВАК України. Паспорт спеціальності.
 • Медична паразитологія: [Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти / З. О. Служинська, І. І. Семків, Я. В. Матвієнко, Л. С. Гжегоцька, Н. О. Саляк; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького. — Л. : Арсенал, 1999. — 207 c. — ISBN 966-573-163-7
 • Терміни та поняття в паразитології : словник-довідник / П. Я. Кілочицький, Н. П. Кілочицька. – К. : Київський ун-т, 2014. – 112 с.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.