Зоологія

Зооло́гія (дав.-гр. ζωο та λογος) — розділ біології, що вивчає тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям[1]. Наука зоологія досліджує різноманітність тварин, систематизує їх, вивчає їхню зовнішню та внутрішню будову, закономірності їхнього індивідуального та історичного розвитку, їхню еволюцію, поведінку, географічне поширення, функціональну біогеоценотичну й біосферну роль, взаємозв'язки із середовищем та іншими організмами, питання практичного використання і охорони вразливих видів, засоби контролю шкідників і паразитів тощо[1].

Зоологія
Ця стаття є частиною тематичної серії статей із зоології
Категорія • Портал

Розділи зоології та суміжні дисципліни

Базовою зоологічною дисципліною є систематика тварин, її складовими зокрема є таксономія (іноді вважається синонімом систематики) та зоологічна номенклатура (регулюється Міжнародним кодексом зоологічної номенклатури).

За систематичним положенням тварин виділяють наступні розділи зоології, що у різні способи вивчають окремі групи тварин: теріологія, орнітологія, герпетологія, іхтіологія, малакологія, ентомологія, карцинологія, акарологія, арахнологія, гельмінтологія, протозоологія тощо.

Також виділяють зоологію безхребетних і зоологію хребетних.

Основними розділами зоології за підходами та методами вивчення тварин є наступні: морфологія тварин (зокрема анатомія), порівняльна анатомія, еволюційна біологія тварин, етологія, паразитологія, екологія тварин, зоогеографія, фауністика, палеозоологія тощо.

Суміжними дисциплінами або міждисциплінарними з зоологією напрямками є екологія, охорона природи, гідробіологія, біогеографія, біоспелеологія, палеонтологія, антропологія, популяційна генетика, біомеханіка, фізіологія, цитологія, гістологія, ембріологія, біологія розвитку, генетика, космічна біологія, ветеринарія, захист рослин, мисливствознавство тощо.

Невід'ємною частиною сучасної зоології, перш за все зоологічної таксономії, є застосування методів молекулярної біології.

Провідні установи

Центральний корпус Відділення зоології Оксфордського університету («Будівля Тінбергена»)

В Україні провідною науковою установою загально-зоологічного профілю є Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.

Аналогічні фундаментальні науково-дослідні зоологічні заклади існують також в багатьох інших країнах світу, наприклад, Музей та інститут зоології Польської академії наук у Варшаві, Зоологічний інститут Російської академії наук, Інститут зоології Китайської академії наук у Куньміні, Інститут зоології Зоологічного товариства Лондона, Академія природничих наук Дрексельського університету (Філадельфія, США), Інститут біорізноманіття Бібікайлі (Мадагаскар) тощо.

Одним з найбільших зоологічних центрів у світі є Відділення зоології Оксфордського університету, що включає зокрема три науково-дослідних інститути.

Одними з найбільш відомих зоологічних установ у світі є Музей природознавства у Лондоні та Національний музей природознавства у Парижі, що не лише зберігають та експонують колекції тварин, але є і великими науково-дослідними центрами. Так само в більшості великих природознавчих музеїв світу містяться науково-дослідні відділи, що проводять дослідження у галузі зоології.

Зоологічні товариства та нагороди

Найдавнішим зоологічним товариством є засноване 1788 року Лондонське Ліннеївське товариство, членство в якому отримують найвидатніші зоологи та ботаніки. Однією з нагород товариства є Медаль Ліннея, найпрестижніша міжнародна наукова нагорода у галузях зоології та ботаніки.

Серед найстаріших і найавторитетніших зоологічних товариств також Зоологічне товариство Лондона (засноване 1826 року). Щорічно товариство вручає Медаль Фрінк, нагороду за видатний внесок у розвиток зоології (тільки британським вченим).

Престижною нагородою у галузі зоології є також Медаль Даніеля Жиро Елліота Національної академії наук США (за рідкісними виключеннями нагороджуються науковці, що працюють в установах США, зокрема у 1941 році — українець Феодосій Добжанський).

Переважна більшість зоологічних нагород є регіональними і вручаються лише представникам однієї країни або регіону. Наприклад, престижною науковою нагородою у галузі зоології (а також ботаніки і геології) є Медаль Кларка, яка однак вручається лише за дослідження що стосуються Австралії.

В Україні не існує загально-зоологічного товариства, проте існують товариства по окремим розділам зоології: Українське ентомологічне товариство, Українське наукове товариство паразитологів, Українське орнітологічне товариство імені К. Ф. Кесслера, Українське теріологічне товариство НАН України тощо.

Найвищою нагородою у галузі зоології в Україні є Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена. До 1993 року, коли було запроваджено цю премію, за видатні здобутки у галузі зоології (серед інших дисциплін) українським науковцям вручалася Премія імені Д. К. Заболотного АН УРСР.

Найвідоміші зоологи України

Сучасні

У діаспорі

Історичні

Найвідоміші закордонні зоологи

Сучасні

Історичні

Джерела

Література

  • Зоологія // Біологічний словник / ред. К. М. Ситник, В. О. Топачевський. — Київ: УРЕ, 1986. — С. 241—242.
  • Видатні вітчизняні зоологи / Б. М. Мазурмович, І. К. Шульга. — К.: Рад. шк., 1953. — 224 с.
  • Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні. — Київ: Вид-во Київського університету, 1972. — 229 с.
  • Атлас зоології / уклад. Х. Тола, Є. Інф'єста ; пер. з ісп. В. Й. Шовкун. - Х. : Ранок, 2005. - 96 с. ISBN 84-342-2348-1
  • Ця дивовижна наука зоологія: Етюди про зоологію та зоологів : для серед. та ст. шкільного віку / Ю. Дмитрієв. - К. : Веселка, 1981. - 189 с.

Підручники

Українською

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.