Ресурс

Ресу́рс — 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі необхідності. Грошові цінності, джерела чого-небудь.

 • Банківські ресурси — кошти, які є у розпорядженні банків і використовуються ними для активних операцій.
 • Бюджетні ресурси — кошти, з яких формується державний бюджет.
 • Водні ресурси — придатні для використання людиною запаси поверхневих вод, а також вода льодовиків, водна пара атмосфери та ін.
 • Вторинний енергетичний ресурс — енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів).
 • Вторинні ресурси — матеріали та вироби, які після повного первісного використання (зношування) можуть застосовуватися вторинно у виробництві як вихідна сировина.
 • Депозитні ресурси — кошти, розміщені на зберігання в банках на умовах виплати вкладникам процентів.
 • Енергетичний ресурс паливо чи енергія різних видів та параметрів, що використовуються або можуть бути використані в промисловості.
 • Природні ресурси
 • Фінансові ресурси — сукупність коштів, які перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання.
 • Економічні ресурси (фактори виробництва) капітал, робоча сила, природні ресурси.

2. Засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необхідності.

3. Сумарний наробок об'єкта від початку його експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в критичний стан.

4. В обчислювальних системах — логічна або фізична частина системи, яка може бути виділена процесу.

 • Ресурс комп'ютерної мережі — програмні, технічні, інформаційні та організаційні засоби комп'ютерної мережі, призначені для розв'язання задач користувачів.
 • Ресурс системи обробки інформації — засоби системи, які можуть бути виділені процесу обробки даних на певний інтервал часу.

Етимологія

Ресурс запозичено з фр. ressource засіб, спосіб, дані, пов'язаного зі старофранцузьким ressourde підійматися, яке походить від лат. resurgere знову підійматися; знову виникати, складається з префікса re- і дієслова surgere — скорочення слова subsregere підіймати; сходити; виникати, утвореного за допомогою префікса sub- під, біля від regere правити, направляти, кидати в ціль.

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.