Рух

Рух, Шлях — поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух — це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.

Зміна положень тіл відносно інших тіл у просторі.

В арабській і єврейській мовах, а також мовах, які зазнали впливу ісламу (наприклад перській, турецькій, казахській) слово рух перекладається як дух або вітер. Таким чином Рух-наме — перекладається як Книга Духу, абсолют рух абсолютний дух

Сучасне поняття про рух, як будь-які зміни у світі своїм формуванням багато в чому завдячує дуже давнім і недосить чітким понять про дух, духів, Дух Божий і т. д. — як причину і прояв конкретних змін у світі.

У природничих науках

У гуманітарних науках

  • Духовний рух, або Душевний рух — зміна в душевному стані людини, викликана почуттям або переживанням.
  • Рух в мистецтві — розвиток дії в літературному або музичному творі.
  • Рух у філософії — спосіб існування матерії, який полягає в безперервній зміні всього сущого і виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності простору і часу.
  • Суспільний рух — цілеспрямована діяльність великих мас людей, громадська діяльність.
  • Процес розвитку, внаслідок якого відбувається зміна якості предмета, явища, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого.

Інше

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.