1980-ті

XX століття: 1981—1990 роки

1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989

Події

 • Поява парфум «Turbulences» («Revillon»), «Salvador Dali», «Poison»Dior»).
 • Набуває популярності електронна музика (Jean Michelle Jarre, «Kraftwerk»).
 • Монетаризм був реалізований у практиці державного регулювання на початку 80-х років XX ст. Інтелектуальним лідером монетаристів став професор Чиказького університету Мілтон Фрідман. Такий підхід, застосований на практиці американською адміністрацією президента Р. Рейгана на початку 80-х років XX ст., а потім і в Західній Європі, дав змогу перебороти стагфляційний процес, що затягнувся, створити нову систему, яка сприяє зростанню регулювання світогосподарських зв'язків монетарними засобами, враховує реалії національних суверенітетів, дозволяє уникнути надмірної національної директивності[1].
 • Початок неотехнократичного етапу припадає на 1980-ті, коли замість теорій постіндустріалізму стали створюватися концепції інформаційного та комп'ютерного суспільств (Масуда, Нейсбіт). Відмінною особливістю цих теорій є спроба поєднати методологію технологічного детермінізму з іншими детермінантами, в результаті чого створюється новий образ суспільства.

Політичні події

 • У 1980-их набувають динамічного розвитку процеси європейської інтеграції. 1 липня 1987 року набув чинності Єдиний європейський акт, підписаний у лютому 1986 року. Цей документ визначив подальші цілі Європейської інтеграції. Зокрема, він поставив за мету створення до 1 січня 1993 року Єдиного внутрішнього ринку (наступного етапу економічної інтеграції, що передбачав гармонізацію економічної політики та інституцій), запровадив спільну політику в соціальній сфері, в галузі науково-технологічного розвитку, охорони довкілля. Цей документ також вніс зміни до договорів про утворення Європейських Співтовариств, а також поширив інтеграційний процес на сферу зовнішньої політики. Крім того, у Єдиному Європейському акті було поставлено питання про створення Європейського Союзу, який мав стати інститутом не лише економічним, а й політичним[2].
 • В економічному плані у ряді європейських країн спостерігались діаметральні тенденції — денаціоналізація Маргарет Тетчер величезної кількості підприємств і цілих галузей промисловості у Британії, у Франції Міттеран робить спроби побудувати соціалізм. Див. Всесвітня історія 20 століття. Частина II#Остання третина XX століття розділ Економічний розвиток провідних держав.
 • У країнах Західної Європи проводилися адміністративні реформи, що полягали у запровадженні у держсекторі принципів бізнес-управління[3].
 • 19811989 президентство в США Рональда Рейгана.
 • 1985 — прихід до влади у СРСР Михайла Горбачова. Початок «перебудови».
 • впровадження комплексних систем управління якістю.
 • Починаючи з 1980-х pp. впроваджується «Новий публічний менеджмент», в рамках якого створюються та застосовуються нові управлінські підходи та концепції: «пост-бюрократична парадигма», «публічний менеджеризм», «ринкове державне управління», «підприємницький уряд» та ін. У новому публічному менеджменті за основу взяті ринкові моделі регулювання. Вважається, що з точки зору управління немає істотних відмінностей між публічним і приватним секторами, а отже, публічними і приватними організаціями можна управляти приблизно однаково[4].
 • Усе більш впливовим у дослідженні державного управління стає напрям, в основі якого лежить поняття «політична мережа». У загальному вигляді під мережею розуміється система державних і недержавних суб'єктів у певній сфері політики, які взаємодіють між собою на базі ресурсної залежності з метою досягнення згоди по певному питанню, використовуючи при цьому формальні й неформальні норми.[4]

Філософія

 • Нью-ейдж
 • Комунікативна та мережева. Стосовно державного управління зазначає Бережний[4], «теорія політичних мереж намагається спертися на комунікативні процеси в постіндустріальному суспільстві і демократичну практику сучасних держав. Теорія політичних мереж реконструює відносини між державним управлінням і сучасним суспільством, дозволяє наблизити суспільство до органів публічного управління».

Розвиток інформаційних технологій

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.