Аналіз даних

Аналіз даних — розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

Аналіз даних включає виконання послідовних, логічних дій з інтерпретації зібраних даних (наприклад, відповідей респондентів) та їх перетворення на статистичні форми, потрібні для ухвалення маркетингових та керівницьких рішень.

Можна виділити такі етапи аналізу даних: отримання даних, обробка, аналіз та інтерпретація результатів обробки.

Аналіз даних можна вважати прикладним розділом математичної статистики, проте потрібно наголосити, що аналіз даних охоплює обробку як кількісних, так і якісних даних. Причому, не обов'язково використання імовірністних моделей в описі досліджуваних об'єктів, явищ та процесів.


Розділи аналізу даних

  1. Попередня обробка даних
    1. Розвідувальний аналіз
  2. Кореляційний аналіз
  3. Дисперсійний аналіз
  4. Регресійний аналіз
  5. Коваріаційний аналіз
  6. Дискримінантний аналіз
  7. Кластерний аналіз
  8. Аналіз часових рядів

Тестові набори даних

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.