Потужність

Потужність (N, P, W) робота, що виконана за одиницю часу, або енергія, передана за одиницю часу:

,
Класична механіка
Історія класичної механіки
Частина серії статей на тему:
Термодинаміка
Вимірювання кінської сили
Шаблони • Категорія • Портал

де N — потужність, А — виконана робота, t — проміжок часу, за який ця робота виконана.

У системі SI потужність вимірюється у Ватах. Іншою одиницею вимірювання, яка ще й досі широко використовується, є кінська сила (1 к.с. = 735,5 Вт).

Потужність є важливою характеристикою двигунів.

Потужність в механіці

Якщо на рухоме тіло діє сила, то ця сила здійснює роботу. Потужність в цьому випадку рівна скалярному добутку вектора сили на вектор швидкості, з якою рухається тіло:

,

де F — сила, v — швидкість,  — кут між вектором швидкості і сили.

Окремий випадок потужності при обертальному русі:

,

де M — момент,  — кутова швидкість,  число пі, n частота обертання (число обертів за хвилину, об/хв).

Корисна потужність

Корисна потужність (англ. useful power; нім. Wirkleistung f) — потужність, що віддається пристроєм у певній формі та з певною метою. ДСТУ 2815-94.

Потужність насоса

Потужність (англ. pump horsepower, pump power, нім. Pumpenleistung f) енергія, яка підводиться до насоса від двигуна за одиницю часу.

Джерела

  • Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — Х.: Видавництво «Ранок», 2008. — 256 с. — ISBN 978-966-315-001-7
  • Загальні основи фізики. Навчальний посібник з курсу «Фізика» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 — «Будівництво», 6.050702 — «Електромеханіка», 6.050701 — «Електротехніка і електротехнології») / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, А. В. Безуглий. — Харків: ХНАМГ, 2007. — 224 с.
  • Лопатинський І. Є., Зачек І. Р.,Ільчук Г. А., Романишин Б. М. Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. — 394с.

Посилання

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.