Девіз

Деві́з (від народно-латинського vīsa розпізнавальний знак, пов'язаного з лат. dīvido розподіляю; відрізняю) — в геральдиці гербова фігура або вислів на гербі.

  • Короткий вислів, що, як правило, пояснював зміст герба.
  • Стисле формулювання провідної ідеї, програми дій. Правило, заповідь.
  • Вислів або слово, що є псевдонімом автора якоїсь роботи, проєкту або твору, що розглядається на закритому конкурсі.
  • Слово або вираз, який характеризує певні почуття або кодекс поведінки.

Див. також

Література

  • О. Сахань. Девіз політичний // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с. ISBN 978-966-611-818-2.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.