Еліптичні функції Веєрштрасса

Еліптичні функції Веєрштрасса — одні з найпростіших еліптичних функцій. Цей клас функцій названий на честь Карла Веєрштрасса. Також їх називають -функціями Веєрштрасса, і використовують для їх позначення символ (стилізоване P).

Визначення

Нехай задана деяка ґратка в . Тоді -функцією Веєрштрасса на ній називається мероморфна функція, задана як сума ряду

Можна побачити, що така функція буде -періодичною на , і тому є мероморфною функцією на .

Ряд, що задає функцію Веєрштрасса є, в певному значенні, «регуляризованою версією» розбіжного ряду, — «наївної» спроби задати -періодичну функцію. Цей ряд є абсолютно розбіжним (а за відсутності природного порядку на має сенс говорити тільки про абсолютну збіжність) при всіх z, оскільки при фіксованому z і при великих w модулі його членів поводяться як , а сума по двовимірних ґратках є розбіжною.

Варіанти визначення

Задаючи ґратку її базисом , можна записати

Також, оскільки функція Веєрштрасса як функція трьох змінних однорідна , позначивши , має місце рівність:

Тому розглядають

Властивості

  • Функція Веєрштрасса парна мероморфна функція, з єдиним полюсом другого порядку в точці 0.
  • Скориставшись розкладом і посумувавши по , можна одержати розклад в точці функції Веєрштрасса в ряд Лорана:

де  ряди Ейзенштейна для ґратки  (відповідні непарні суми рівні нулю).

Проте, коефіцієнти при і часто записують в іншій, традиційній формі:

де і модулярні інваріанти ґратки :

Диференціальні і інтегральні рівняння

Диференціальні рівняння

З визначеними раніше позначеннями, функція задовольняє наступне диференціальне рівняння:

.

Інтегральні рівняння

Еліптичні функції Веєрштрасса можуть бути подані через обертання еліптичних інтегралів. Нехай

де g2 і g3 приймаються константами. Тоді

Додаткові властивості

Для еліптичних функцій Веєрштрасса виконується:

(або в більш симетричній формі

де ).

Також

і

якщо не є періодом.

Вираження довільних еліптичних функцій через функції Веєрштрасса

Будь-яка еліптична функція з періодами і може бути представлена у вигляді де h, gраціональні функції, — функція Веєрштрасса з тими ж періодами що і у . Якщо при цьому є парною функцією, то її можна представити у вигляді , де h раціональна. Іншими словами поле еліптичних функцій з фундаментальними періодами і є скінченним розширенням поля комплексних чисел, з породжуючими елементами і .

Див. також

Література

  1. K. Chandrasekharan, Elliptic functions (1980), Springer-Verlag ISBN 0-387-15295-4
  2. Serge Lang, Elliptic Functions (1973), Addison-Wesley, ISBN 0-201-04162-6
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.