Теоретична фізика

Теорети́чна фі́зика охоплює теоретичні дослідження, які дають нові результати (передбачають нові фізичні ефекти), розробку та застосування нових фізичних теорій і методів теоретичної фізики для виявлення і опису фізичних законів і конкретних фізичних явищ.

Основною задачею теоретичної фізики є формулювання законів природи на основі даних, отриманих в експериментальних дослідженнях. Поділ фізики на теоретичну й експериментальну стався в 20 ст. внаслідок ускладнення математичного апарату фізики, з одного боку, й експериментального устаткування з іншого, що призвело до спеціалізації й поділу праці. Формулювання законів природи спирається на емпіричні дані й використовує метод індукції. Задачею теоретичної фізики є формулювання гіпотез, моделей, теорій, які б адекватно описували фізичні системи. Верифікація або спростування гіпотез і теорій відбувається при порівнянні з експериментом.

Інша задача теоретичної фізики дедуктивна — передбачення результатів експерименту й нових фізичних явищ на основі відомих загальних фізичних законів.

Як спеціальність

Вища атестаційна комісія України визначала теоретичну фізику як спеціальність, що включає в себе всі напрямки досліджень у фізиці. Код спеціальності за ВАКом: 01.04.02. У списку переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, теоретична фізика, як більшість спеціальностей, пов'язаних з фізикою, відсутня.

Області досліджень

Теоретичні дослідження у таких напрямках:

Примітки

    Посилання

      Джерела

        This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.