Найбільший спільний дільник

Найбі́льший спі́льний дільни́к (НСД) двох або більше невід'ємних чисел — найбільше натуральне число, на яке ці числа діляться без остачі.

Огляд

Позначення

Найбільший спільний дільник двох чисел a і b позначається як НСД(a, b), деколи (a, b). В англомовній літературі прийнято вживати позначення gcd(a, b).

Приклад

Число 54 може бути виражене як добуток двох інших цілих чисел кількома способами:

Отже дільниками числа 54 є:

Аналогічно дільниками числа 24 є:

Числа, які знаходяться в обох цих списках, є спільними дільниками чисел 54 та 24:

Найбільшим серед них є число 6. Воно є найбільшим спільним дільником чисел 54 та 24. Можна записати:

Скорочення дробів

Найбільший спільний дільник використовується для скорочення дробів. Наприклад, НСД(42, 56) = 14, тому,

Властивості

 • НСД є комутативною функцією: НСД(a, b)= НСД(b, a).
 • НСД(a, b)
 • НСД(a, b, c, d) = НСД(НСД(a, b), НСД(c, d))
 • НСД(a, b) =|ab|/НСК(a, b), де НСК(a, b) найменше спільне кратне чисел a, b.

Обчислення НСД методом розкладу на прості множники

Нехай розклад чисел на прості множники має вигляд:

Тоді

НСД

Приклад

Визначимо НСД. Розклад на прості множники:

,

або, подаючи для наочності нульові степені,

,

Отже,

НСД

Ефективним алгоритмом обчислення НСД є алгоритм Евкліда

НСД в кільці многочленів

В кільці многочленів над довільним полем найбільшим спільним дільником многочленів і , принаймні один з яких є відмінний від нуля, називаємо нормований многочлен найвищого степеня, який ділить обидва многочлени і Обчислити НСД можна розкладаючи многочлен на нескоротні множники. Можна застосувати також алгоритм Евкліда.

Приклад

Обчислимо НСД двох многочленів над полем дійсних чисел:

Розкладаючи многочлени на нескоротні множники

,

отримуємо

НСД .

Приклади програмної реалізації знаходження НСД

Рекурсивна реалізація:

int gcd(int a, int b)
{
  if (b == 0) return a;
  return gcd(b, a % b);
}

Реалізація без використання рекурсії:

int gcd(int a, int b)
{
  if (a == 0) return b;
  while (b != 0)
  {
    if( a > b ){
      int r = a % b;
    } else {
      int r = b % a;
    }
    a = b;
    b = r;
  }
  return a;
}

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.