Населення

Насе́лення — сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.

«Демографічна Піраміда» — Графічний метод відображення статево-вікового складу населення
Розміщення всесвітнього населення у 1994.

Населення з точки зору демографії має статеву, вікову, соціальну, етнічну (та ін.) структури.

Процеси народження, старіння, смертності, зміни генерацій — у демографії звуться природним рухом населення. На відміну від нього міграція називається механічним рухом населення.

Стан населення на сьогодні у світі

За даними демографічної науки на початку нашої ери на Землі нараховувалося близько 200 млн осіб, у 1000 р. — 275 млн, у середині 17 ст. — 500 млн, у 1850 — 1,3 млрд, у 1900 — 1,6 млрд, у 1950 — 2,5 млрд, у 1970 — 3,6 млрд за даними на 1999 рік, чисельність населення світу становила 6 млрд.

Зараз чисельність населення Землі становить 7 794 798 739 осіб. Протягом ХХ ст. кількість людей зросла вчетверо. У містах мешкає 51 % населення, у селах — 49 % (див. також: урбанізація).

Стан населення України

Загальна кількість населення України, за загальними підрахунками, наприкінці XVIII століття становила 7,9 мільйона осіб. До середини XIX століття зросло до 12,1 млн.

У 1913 році кількість людності сягала 35,2 мільйона осіб.

Сучасні тенденції демографічного розвитку України характеризуються багатьма чинниками — стабілізацією рівня народжуваності і смертності , зменшення дитячої та материнської смертності, старіння населення, значне погіршення здоров'я. Вдвічі більше людей помирає, ніж народжується. Україна мала населення чисельністю 52,2 млн осіб 1992 року та була шостою з найбільших країн Європи на час здобуття незалежності. З того часу її людність зменшилось на 4,6 млн осіб (9,7 %) за 11 років. Неважко спрогнозувати якою низькою буде чисельність населення, якщо вона буде зменшуватись майже на півмільйона щороку. Ясно, що значне старіння населення призведе до збільшення демографічного навантаження на працездатне населення.

Чисельність людності України на 1 липня 2020 становила 43 733 762 осіб[1]. За чисельністю населення країна займає сьоме місце в Європі після Росії, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Іспанії і 35-те у світі. Середня густота населення 77 осіб на 1 квадратний кілометр. Густота населення найбільша в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській областях, найменша в Херсонській, Чернігівській, Кіровоградській та Житомирській областях. В національному складі переважають етнічні українці, що становлять понад 79 % всіх громадян України.

Зараз Україна стоїть перед порогом глибокої демографічної кризи, переступивши який буде неможливо відновити навіть сьогоднішню чисельність населення. Проте на державному рівні не приділяється достатньої уваги для вирішення цих проблем. Успіх економічних перетворень неможливий без рішучих дій у соціально-демографічній області. З кожним роком ця проблема стає дедалі актуальнішою для майбутнього України.

Примітки

Посилання

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.