Неметали

Немета́ли прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.

За електронною будовою зовнішнього енергетичного рівня атомів більшість неметалічних елементів є р-елементами, а Гідроген і Гелій s-елементами. На зовнішньому енергетичному рівні мають від 3 до 8 електронів, крім Гідрогену та Гелію (1 та 2 електрони відповідно). У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило, приєднують електрони і перетворюються на негативно заряджені йони аніони. Неметалічний характер елементів і хімічна активність неметалів посилюються в періодах зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори.

До неметалів зараховують 22 хімічних елементи: Водень, інертні гази, Бор, Вуглець, Азот, Кисень, галогени, Силіцій Фосфор, Сірка, Арсен, Селен, Телур. Типові оксиди неметалів є ангідридами. Різкої межі між металами, металоїдами та неметалами немає.

Частина неметалів має атомну будову. Із окремих атомів складаються інертні гази Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон і Радон. У графіті, алмазі, силіцію, борі, червоному фосфорі всі атоми сполучені один з одним. Водень, Азот, Кисень, Фтор, Хлор, Бром, Йод мають двоатомні молекули. Більшу кількість атомів містять молекули озону О3, білого фосфору Р4, сірки S8, фулерену С60. Атоми в неметалах сполучені ковалентними неполярними зв'язками.

Група I II III IV V VI VII VIII
1-й період H B C N O F He
2-й період Si P S Cl Ne
3-й період Se Ar
4-й період Br Kr
5-й період Te I Xe
6-й період At Rn

Див. також

Джерела

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л  Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Химический энциклопедический словарь. — Москва: Советская энциклопедия. 1983. — 792 с.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.