Патологія

Патоло́гія (грец. παθός — страждання; та грец. λόγος — вчення) — наука про структурні, біохімічні та функціональні зміни в клітинах, тканинах та органах, спричинені хворобою.

Патологія

В основі патологічної науки закладені чотири основні аспекти патологічного процесу:

 1. його причина (етіологія)
 2. біохімічні та молекулярні механізми розвитку (патогенез)
 3. структурні зміни в клітинах і органах організму (морфологічні зміни)
 4. функціональна послідовність морфологічних змін (клінічний прояв).

Історія

Термін використовувався з давніх часів та відображав суб'єктивні переживання (відчуття) людини, що зносила будь-які страждання.

У XVI — поч. XIX ст. відбувалося накопичення анатомічних та фізіологічних відомостей та тривали клініко-анатомічні кореляції. З медичного знання першою відокремилася патологічна анатомія, а в середині XIX ст. народилася ескпериментальна патологія, тоді патологія стала спеціальністю багатьох лікарів, морфологів, біологів та хіміків.

Перші наукові товариства патологів були організовані у Нью-Йорку (1844) та Лондоні (1846). У 1909 створене Товариство патологів у Петербурзі. Російське товариство патологів засноване у 1922; 1-й Всеросійський з'їзд патологів відбувся в 1923 у Петрограді, 1-й Всесоюзний з'їзд — у Києві в 1927.

Основні міжнародні організації патологів:

 • Міжнародний союз патологів та клінічних лаборантів (з 1947),
 • Міжнародна рада товариств патологів (з 1950),
 • Міжнародна академія Патології (з 1955),
 • Європейське товариство Патології (з 1954);

з 1948 вони проводять міжнародні конгреси патологів.

Найстаріший журнал з проблем патології — «Virchov's Archiv fur pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin» (з 1847). У СРСР основні періодичні видання, що освітлювали проблеми патології: «Архив патології» (з 1935), «Патологічна фізіологія та експериментальна терапія» (з 1957), «Бюлетень експериментальної біології та медицини» (з 1936).

Предмет вивчення

Патологія має зв'язок з іншими науками, з яких формувалася медицина: анатомією, фізіологією, ембріологією, біохімією, мікробіологією, імунологією і т. д. Вона синтезує та звіряє дані, отримані з цих дисциплін, із клінічною практикою. Науки також мають спільні методи досліджень, що доповнюють одне одного.

Найважливіші проблеми сучасної патології:

Перспективи успішного вивчення цих проблем пов'язані з високим методичним та технічним рівнем досліджень (зіставлення даних експерименту з патоморфологічними та клінічними даними, застосування методів гісто- та цитохімії, електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, ауторадіографії, спеціальних видів мікрофотографії та кінознімання — надшвідкісної, сповільненої, лазерної техніки та ін.), що дозволяє вивчати початкові стадії, ультраструктуру та генетичні основи патологічних процесів та сприяє розвитку нового розділу — молекулярної патології.

Психічна патологія

Ознаками психічної патології є[1]:

 • відхилення від норми (тобто людина сильно відрізняється від інших людей, схильна до крайнощів, незвичайна, мабуть, навіть дивна);
 • постійні душевні страждання (неприємні і гнітючі для самої людини);
 • психічна дисфункція, яка заважає людині належним чином виконувати свої повсякденні обов'язки;
 • у деяких випадках, — небезпека, яку людина несе для оточення.

Див. також

Джерела

 1. Ronald J. Comer (13 лютого 2015). Abnormal Psychology. Macmillan Learning. ISBN 978-1-4641-7170-3.

Література

 • Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon. C. Aster. Robbins and Cotran pathologic bais of disease. — Ninth edition. — Elsevier Saunders, 2014. — P. 1408. — (Robbins Pathology) — ISBN 978-0-323-26616-1.
 • Я.І.Федонюк, Л.С.Білик, Н.Х.Микула та ін. Анатомія та фізіологія з патологією / Н.Х.Микула. — 1-е вид. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 680 с. — ISBN 966-7364-85-2.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.