Транзитивне відношення

В математиці, бінарне відношення R на множині X є транзитивним, якщо для будь-яких a, b, та c з X, виконується: коли a відноситься до b і b відноситься до c, то a відноситься до c.

Властивості бінарних відношень:

рефлексивність
антирефлексивність

симетричність
асиметричність

антисиметричність
транзитивність
антитранзитивність

повнота

Формально:

Нетранзитивне відношення

 • Якщо ця умова дотримується не для всіх трійок a, b, c, то таке відношення називається нетранзитивним. Наприклад, не для всіх трійок вірно, що .
 • Бінарне відношення R, задане на множині X називається нетранзитивним, якщо .

Антитранзитивне відношення

 • Існує більш «сильна» властивість антитранзитивність. Під цим терміном розуміється, що для будь-яких трійок a, b, c відсутня транзитивність. Антитранзитивне відношення, наприклад — відношення перемогти в турнірах «на виліт»: якщо A переміг гравця B, а B переміг гравця C, то A не грав з C, отже, не міг його перемогти.
 • Бінарне відношення , задане на множині називається антитранзитивним, якщо для .


Особливості

 • Якщо відношення транзитивне, то зворотне відношення також транзитивне. Нехай , але за визначенням оберненого відношення . Так як транзитивне, то і , що й потрібно було довести.
 • Якщо відношення транзитивні, то відношення транзитивне. Нехай . З транзитивності слідує , але з визначення перетину відносин отримуємо , що й потрібно було довести.

Приклади транзитивних відношень

 • Відношення часткового порядку:
  • строга нерівність
  • нестрога нерівність
  • включення підмножини:
   • строга підмножина
   • нестрога підмножина
  • подільність:
 • Рівність
 • Еквівалентність
 • Імплікація
 • Паралельність
 • Відношення подібності геометрических фігур
 • Бути предком.

Приклади нетранзитивних відношень

 • Харчовий ланцюжок: це відношення не завжди є транзитивним (приклад — вовки їдять оленів, олені їдять траву, але вовки не їдять траву).
 • Бути переважніше ніж. Якщо ми хочемо яблуко замість апельсина, а замість яблука ми б хотіли кавун, то це не значить, що ми віддамо перевагу кавуну.
 • Бути другом.
 • Бути колегою по роботі.
 • Бути підлеглим. Наприклад, у часи феодального ладу в Західній Європі була в ходу приказка: «Васал мого васала — не мій васал».
 • Бути схожим на іншу людину.

Приклади антитранзитивних відношень

 • Бути сином (батьком, бабусею).
 • Гра «Камінь, ножиці, папір». Камінь перемагає ножиці, ножиці виграють у паперу, але камінь програє паперові і т. д.

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.