Рефлексивне відношення

В математиці, бінарне відношення R на множині X є рефлексивним якщо для кожного aX виконується aRa, тобто

Властивості бінарних відношень:

рефлексивність
антирефлексивність

симетричність
асиметричність

антисиметричність
транзитивність
антитранзитивність

повнота

Властивість рефлексивності:

 • матриця рефлексивного відношення характеризується тим, що всі елементи головної діагоналі рівні 1;
 • граф — тим, що кожна вершина має петлю — дугу (х, х).

Якщо ця умова не виконана ні для якого з елементів множини , тоді відношення називається антирефлексивним.

Для антирефлексивного відношення:

 • в матриці всі елементи головної діагоналі дорівнюють нулю
 • граф такого відношення характеризується тим, що не має жодної петлі — немає дуг вигляду (х, х).

Формально антирефлексивність відношення визначається як:

.

Якщо умова рефлексивності виконана не для всіх елементів множини , тоді кажуть, що відношення нерефлексивне.

Приклади рефлексивних відношень

 • "дорівнює"
 • "менше або дорівнює"
 • "більше або дорівнює"
 • підмножиною або дорівнює"

Приклади відношень, що не є рефлексивними

 • "не дорівнює"
 • "менше"
 • "більше"
 • "є підмножиною"

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.