Ціла функція

Ціла функціяфункція, голоморфна на всій комплексній площині. Вона розкладається в степеневий ряд:

що є збіжним у всій площині . Прикладами цілих функцій є многочлени, тригонометричні функції, експонента.

Властивості

 • Ціла функція, що має на нескінченності полюс, повинна бути многочленом. Таким чином, всі цілі функції, що не є многочленами мають на нескінченності істотно особливу точку. Такі функції називаються трансцендентними цілими функціями.
 • Якщо усюди, то , де P(z) — ціла функція.
 • У загальному випадку, коли у f(z) має нескінченно багато нулів має місце представлення:
де Р(z) є цілою функцією, а , якщо і рівне кратності нуля z = 0, якщо .
 • Значеннями довільної цілої функції, не рівної константі, є усі комплексні числа за винятком, можливо одного числа (наприклад значеннями експоненти є всі числа крім нуля).

Порядок і тип цілої функції

Нехай

Якщо при великих r величина Мf (r) зростає не швидше , то f(z)многочлен степеня не більшого . Відповідно, якщо f(z) не многочлен, то Мf (r) росте швидше будь-якого степеня r. При оцінці зростання Мf (r) в цьому випадку береться як функція порівняння показникова функція.

За визначенням f(z) є цілою функцією скінченного порядку, якщо існує скінченне таке, що

Нижня грань множини чисел , що задовольняють цій умові, називається порядком цілої функції f(z).

Порядок обчислюється за формулою

Якщо f(z) порядку задовольняє умові:

то кажуть, що f(z) — функція порядку і скінченного типу. Нижня грань множини чисел , що задовольняють вказаній умові, називається типом цілої функції f(z). Він визначається з формули

Серед цілих функцій скінченного типу розрізняють цілі функції нормального типу і мінімального типу . Якщо умова при визначенні типу не виконується при будь-якому , то ціла функція називається цілою функцією максимального, або нескінченного, типу.

Приклади

 • Функції і з мають порядок 1.
 • Функція Міттаг-Лефлера має порядок .

Властивості

 • Порядок і тип цілих функцій задовольняють властивості:
 • Нулі цілої функції f(z) порядку для якої володіють властивістю:
 • Порядок і тип можна визначити через коефіцієнти розкладу функції в ряд:

Функції багатьох змінних

Функція багатьох змінних f(z1, z2, ..., zn) є цілою функцією, якщо вона є голоморфною для . Для неї вводяться поняття порядку і типу (спряжених порядків і типів). Простого представлення у виді нескінченного добутку тут одержати не вдається, тому що на відміну від випадку нулі f(z) не є ізольованими.

Див. також

Література

 • Евграфов М. А., Асимптотические оценки и целые функции, 3 изд., М., 1979
 • Левин Б. Я., Распределение корней целых функций, М., 1956;
 • Ронкин Л. И., Введение в теорию целых функций многих переменных, М., 1971.
 • Ralph P. Boas (1954). Entire Functions. Academic Press.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.