Єдина мережева розмітка

Єди́на мереже́ва розмі́тка (ЄМР) — система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії.

За допомогою кодів ЄМР кодуються станції, відкриті для виконання вантажних операцій, що виконують перевалку вантажів з залізничного на річковий чи морський транспорт та навпаки. ЄМР призначена для уніфікації розмітки перевізних документів[1].

Код ЄМР також є частиною коду залізничних станцій в АСУЗТ (див. далі).

Структура

Код ЄМР складається з чотирьох цифр, що становлять основну частину коду. Також існує захищений код ЄМР, в якому до основної частини додається п'ята, контрольна, цифра[2].

Структура коду:

NNYYK,

де: NN — номер мережевого району; YY — номер станції за переліком в даному мережевому районі; K — контрольна цифра.

Номер мережевого району

Вся залізнична мережа країн СНД та Балтії розбита на 99 районів за суцільною нумерацією. Номери районів збільшуються із заходу на схід. Так, в перший район входять станції Кольського півострова та Карелії, а в 99-й острова Сахалін. Залізниця (як структурний підрозділ) може охоплювати один чи декілька мережевих районів (у тому числі частину району). Мережеві райони не перетинають кордони держав. Номер першого району, що закріплено за залізницею, є її цифровим кодом[3]. Наприклад, Донецька залізниця охоплює 48, 49 та 50 райони та має цифровий код 48.

Порядковий номер станції

За кожною дільницею дороги, що входить в район, закріплено ряд номерів. Станції на дільницях нумерують, як правило, за збільшенням у парному напрямку. Важливіші станції районів мають нульовий номер. Наприклад, код ЄМР станції Львів дорівнює 3700.

Для прикордонних і деяких портових станцій окрім основного коду ЄМР, відведені додаткові коди[1]. Такі номери також іменуються експортні (експ.).

Контрольна цифра

Контрольна цифра визначається як остача від ділення з остачею на 11 суми порозрядних добутків відповідних цифр коду на порядковий номер кожної цифри. Якщо остача дорівнює 10, то для розрахунку нумерацію цифр починають з трьох. Якщо ж і в цьому випадку остача дорівнює 10, то контрольна цифра приймається 0. Наприклад, для коду станції 32740 (Конотоп) контрольна цифра розраховується наступним чином:

 3 2 7 4    3 2 7 4
 ×         
 1 2 3 4    3 4 5 6
 _________    _________
 3+4+21+16 = 44  9+8+35+24 = 76 mod 11 остача 10

Число 44 ділиться з остачею на 11: неповна частка — 4, остача — 0, приймається за контрольну цифру. Якщо б остача дорівнювала 10 тоді розрахунок треба було проводити за другим стовпчиком, але тоді б остача дорівнювала б 10, і за контрольну цифру треба брати нуль.

Історія

ЄМР було введено 1971 року.

В 1984 році код ЄМР станції було доповнено п'ятим захисним знаком[1].

1992 року змінено кордони мережевих районів за кордонами держав[4].

Код станцій АСУЗТ

В кодах станцій АСУЗТ основний код ЄМР доповнюється п'ятою та шостою цифрами. Код побудований за принципом:

NNYYZK,

де: Z — додаткова цифра.

П'ята цифра призначена для кодування станцій, зачинених для вантажних операцій (пасажирські станції, зупинні пункти, роз'їзди, тощо). Станції, відкриті для вантажних операцій, приймаються за базові, і п'ята цифра в їхньому коді дорівнює нулю.

Інші станції нумеруються послідовно від 1 до 9 від основної, як правило, в парному напрямку.

Шоста цифра кода АСУЗТ є контрольною та розраховується аналогічно контрольній цифрі коду ЄМР: береться остача від ділення на 11 суми порозрядних добутків відповідних 5 цифр коду на порядковий номер кожної цифри. Якщо остача дорівнює 10, то для розрахунку нумерацію цифр починають із 3 (тобто замість 1-2-3-4-5 беруть 3-4-5-6-7). Якщо і в цьому випадку остача від ділення на 11 дорівнює 10, то контрольна цифра приймається 0. При цьому для вантажних станцій контрольні цифри обох кодів будуть збігатися.

Див. також

Примітки

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.