Ділення з остачею

Ділення з остачею (ділення за модулем, ділення націло) — арифметична операція, результатом якої є два числа: неповна частка та остача.

Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм
17 = 3 * 5 + 2

Визначення

Поділити з остачею ціле число на натуральне число означає подати його у вигляді:

— називають неповною часткою,

 — остачею від ділення.

Якщо то:

  • кажуть, що ділиться на Позначається
  • є дільником Визначення дільника відрізняється від визначення дільника в звичайному діленні.

Наприклад, при діленні з остачею на отримаємо неповну частку та остачу

Також можливе ділення з остачею дійсних чисел на додатні дійсні числа.

При діленні на від'ємне число, навіть для цілих чисел, результат не є таким, що інтерпретується однозначно. В теорії чисел прийнято, що в мовах програмування, здебільшого, це не виконується.

У програмуванні

Наприклад, у Паскалі операція mod обчислює остачу від ділення, а операція div обчислює неповну частку:

17 mod 5 = 3
17 div 5 = 2

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.