Анатомія рослин

Анато́мія росли́н (гістологія рослин) наука про мікроскопічну (клітинну) будову рослинних тканин, їх походження, закономірності розвитку і розташування в окремих органах. Анатомія рослин тісно пов'язана з фізіологією рослин. З анатомії рослин виділилась окрема дисципліна цитологія рослин, що вивчає структуру рослинної клітини.

Ботаніка
Різноманіття рослинного світу
Шаблони • Категорія • Портал

Генеза

Анатомія рослин зародилася з винаходом мікроскопа і розвивалася разом з вдосконаленням мікроскопічної техніки. Основоположники анатомії рослин М. Мальпігі (167579) і Н. Грю (1682), незалежно один від одного, описали найголовніші тканини рослин. Та лише 1812 І. Мольденгавер остаточно довів, що рослинні тканини побудовані з клітин.

Об'єкт дослідження

Клітини, з яких складаються рослини, надзвичайно різноманітні формою і функціями. Основні життєві функції властиві більш-менш ізодіаметричним (паренхімним) клітинам. Для дуже видовжених клітин (прозенхімних) характерні механічні функції; по них також пересуваються вода й поживні речовини.

Найголовніші рослинні тканини: покривні, основні, провідні, механічні, видільні. Всі вони розвиваються з твірних тканин (меристем).

Розвиток анатомії рослин

Для розвитку цього розділу науки велике значення мали праці вітчизняних вчених — І. П. Бородіна, В. Г. Александрова, В. Ф. Раздорського, М. П. Кренке, Л. О. Іванова, В. Р. Заленського, М. О. Максимова, В. М. Любименка, О. О. Табенцького.

Прикладне значення

Дані анатомії рослин широко використовують в систематиці й рослинництві. Вони мають велике значення також при визначенні складу і якості фармацевтичних, харчових, кормових продуктів, деревини, рослинних текстильних волокон та ін. видів рослинної сировини.

Відомі науковці

Примітки

  Література

  • Анатомія рослин / Д. П. Проценко. – Київ : Вища школа, 1973. – 232 с.
  • Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи / Л. О. Красільнікова, О. О. Авксентьєва, Ю. О. Садовниченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 259 с. : рис. - ISBN 978-966-623-988-7
  • Анатомія рослин // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
  • Атлас по анатомии растений: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Бавтуто, В. М. Еремин, М. П. Жигар — Мн.: Ураждай, 2001. — 146 с., ил. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9
  • Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М. І. Стеблянко [та ін.] ; ред. М. І. Стеблянко. - К. : Вища школа, 1995. - 384 с.: іл. - ISBN 5-11-004290-X
  • Ботаніка. Анатомія, морфологія рослин / С. В. Петренко, В. Ф. Дрель, Л. І. Лесняк, С. В. Вовк. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2009. - 275 с. - ISBN 978-966-617-202-3
  • О. В. Брайон. Анатомія рослин // ЕСУ
  • Проценко Д.П., Брайон О .В. Анатомія рослин. — К.: Вища шк., 1981. — 210 с.


  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.