Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» — сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, який виконує широкий спектр редакційно-видавничих, додрукарських та поліграфічних робіт. У складі видавництва працюють:

  • редакційно-видавничий відділ;
  • комп'ютерний і поліграфічний центри;
  • відділ маркетингу та розповсюдження;
  • центр прикладних інформаційних технологій.
Видавництво Львівської політехніки
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Логотип видавництва «Видавництво Львівської політехніки»
Держава  Україна
Засновано 1993
Галузь видавнича справа
Продукція книги, навчальні посібники, підручники, монографії
Адреса 79000, Львів, вулиця Колесси, 2, корпус 23А
Префікс ISBN 978-617-607, 978-966-553 і 978-966-941

Вебсайт: vlp.com.ua

Видавництво внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво серії ДК № 751), має свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN — 553.

Основна спеціалізація Видавництва Львівської політехніки — навчальна, навчально-методична, наукова, довідкова література для високої школи, ділова література для самоосвіти. Упродовж року у видавництві виходить близько 70 назв книжкових видань — монографій, підручників, посібників, близько 300 назв навчально-методичної літератури — конспектів лекцій, методичних вказівок, лабораторних практикумів.

Книги охоплюють різноманітні галузі знань: математика, фізика, хімія, економіка, механіка, електромеханіка, електроенергетика, радіотехніка, електроніка, метрологія, комп'ютерні науки, архітектура, будівництво, геодезія, історія, філософія, мовознавство, суспільствознавство.

Багато підручників і посібників мають гриф Міністерства освіти та науки України.

Видавництво сповна забезпечує навчальний процес у Львівській політехніці підручниками, посібниками, монографіями, конспектами лекцій, довідниками, словниками, навчально-методичними матеріалами. Усі ці видання доступні для читання у Науково-технічній бібліотеці університету — і в друкованій, і в електронній версіях.

Навчальна і наукова література Видавництва Львівської політехніки відома далеко не тільки в університеті: видавництво розповсюджує свої книги у вищих навчальних закладах, надсилає їх у найбільші бібліотеки України, працює над створенням власної роздрібної книготорговельної мережі.

Окремий важливий напрям роботи — наукові періодичні видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка», який виходить у світ 23-ма тематичними випусками на рік; чотири всеукраїнські міжвідомчі науково-технічні збірники: «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», «Вимірювальна техніка і метрологія», «Геодезія, картографія та аерофотознімання», «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку»; журнали «Chemistry and Chemical Technology», «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва», «Педагогіка і психологія професійної освіти». Ці видання внесено Вищою атестаційною комісією України до переліку фахових видань, у яких публікують результати дисертаційних досліджень. Журнал «Chemistry and Chemical Technology» індексується в базі Скопус.[1]

На поліграфічній базі видавництва від 1998 року друкується освітній студентський тижневик «Аудиторія».

Від 1999 року Видавництво Львівської політехніки — учасник Форуму видавців у Львові, найбільшої книжкової виставки України. 2002 року Почесним дипломом Форуму нагороджено монографію Віктора Проскурякова «Архітектура українського театру. Простір і дія».

Видавництво також бере активну участь у книжкових виставках у Києві, Харкові, Ужгороді, Чернігові, Одесі.

2007 року Видавництво Львівської політехніки взяло участь у І Міжнародному форумі «Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі» (Одеса). Під час форуму відбулася книжкова виставка, а також всеукраїнський конкурс навчальної та наукової літератури. Дипломами І ступеня нагороджено підручник колективу авторів «Основи метрології та вимірювальної техніки»; монографію В. Проскурякова «Архітектура українського театру. Простір і дія» (2-ге видання, зі змінами та доповненнями); дипломами ІІ ступеня — підручник В. Ткачука «Електромеханотроніка»; підручник В. Дідика та А. Павліва «Планування міст»; підручник Т. Шевченка, О. Мороза, І. Тревого «Геодезичні прилади».

Визнання книги видавництва отримують насамперед завдяки змісту, але також — і якісному поліграфічному втіленню. Видавництво активно застосовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології. Усі додрукарські процеси виконуються на базі комп'ютерно-видавничих комплексів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

На базі Видавництва Львівської політехніки проходить навчально-виробнича практика для студентів, які отримують професійні навички ще під час навчання. У них є можливість праці у позанавчальний час, працевлаштування після закінчення навчання.

Посилання

  • http://www.vlp.com.ua/ Видавництво Національного Університету «Львівська Політехніка»
  • https://lpnu.ua/ Офіційна сторінка Національного Університету «Львівська Політехніка»
  • https://lpnu.ua/vydavnytstvo-lvivskoi-politekhniky/ Видавництво Національного Університету «Львівська Політехніка» на сторінці НУ «Львівська Політехніка»

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.