Знаменник

Знаме́нникчисло, або алгебраїчний вираз, що стоїть під рискою у записі дробу.

А число чи вираз над рискою, це — чисельник.

Оскільки дріб, це позначення операції ділення, то:

Приклади

Наприклад, у виразі:

1 - Чисельник

_

2 - знаменник

Зведення до спільного знаменника

Для порівняння, додавання, віднімання дробів зручно звести їх до спільного знаменника.

Спільний знаменник двох дробів — число або вираз, що ділиться без остачі на обидва знаменники. Таких чисел чи виразів може бути багато. Найменше із них називається найменшим спільним кратним.

В загальному випадку найлегше перемножити обидва знаменники. Потім кожен із дробів записується у вигляді із спільним знаменником, в якому ці дроби легко порівнювати і додавати.

Наприклад, що більше, чи  ?

Отже,

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.