Ділене

Ді́лене — перший операнд операції ділення. Число, яке ділять на дільник, щоб отримати частку.

Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Якщо результат ділення записують дробом, то:

Приклад

Наприклад, у виразі

число 7 дільник, число 21 ділене, число 3 частка.

Джерела

  • Погребиський Й. Б. Арифметика. К., 1953;
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.