Дільник

У математиці поняття дільни́к (англ. divisor) вживається у двох значеннях:

Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Операція ділення

число 2 дільник, число 17 ділене, число 8,5 частка.


Якщо операцію ділення записують дробом, то ділене є чисельником, дільник є знаменником.

Наприклад, у виразі

число 7 дільник, число 21 ділене, число 3 частка.

Подільність

Ціле число є дільником цілого числа якщо частка  — ціле число. Наприклад, оскільки

то 2 є дільником 18, але

або
(остача 1), тому 2 не є дільником 17.

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.