Циліндрична поверхня

Циліндри́чна пове́рхня поверхня другого порядку, яка утворюється рухом прямої лінії (твірної), що рухається, залишаючись паралельною заданому напряму і ковзає по заданій кривій (напрямній)[1].

Еліптичний циліндр
Параболічна циліндрична поверхня (параболічний циліндр)

Напрямною циліндричної поверхні може бути коло, еліпс чи інша замкнена крива (відповідну назву одержує обмежуваний цією поверхнею циліндр), гіпербола, парабола тощо. В аналітичній геометрії циліндричну поверхню часто називають циліндром.

В декартових координатах може бути виражена рівняннями:

 — еліптичний циліндр;
 гіперболічний циліндр;
 — параболічний циліндр.

У частковому випадку, поверхня прямого кругового циліндра з віссю OZ виражається рівнянням:

,

де R — радіус напрямного кола.

Пов'язані визначення

  • Тіло, обмежене циліндричною поверхнею, називають безкінечним циліндром.
  • Циліндр геометричне тіло, обмежене замкнутою циліндричною поверхнею і двома паралельними площинами, що перетинають її.

Варіації та узагальнення

Примітки

Джерела

  • Корн Г. А., Корн Т. М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — 4-е. — М.: Наука, 1978. — 277 с.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.