Геоекологія

Геоеколо́гія (від грец. γεω — Земля, грец. γοίκος — дім, грец. λόγος — знання) — розділ географії, який вивчає геосистеми різних ієрархічних рангів — до біосфери включно; науковий напрямок, що розвивається на стику біоекології і наук про Землю. У широкому трактуванні ландшафтна екологія.

Частина серії статей на тему:
Географія
Біом лісу в національному парку Тонгасс, США
Шаблони • Категорія • Портал

Предметом її досліджень є біосферні оболонки, ландшафти, ґрунти, рослинний покрив, нижні шари атмосфери, поверхневі і підземні води, верхня зона земної кори. Це переважно географічна наука, однак її дослідження носять комплексний характер і вимагають інтеграції інформації, знань і методів геології, ґрунтознавства, геохімії, біології, відомості їх в єдину систему знань про геоекологічне середовище.

Можна розрізняти глобальну і регіональну, вивчати природні і техногенні її фактори, робити акценти на загальнобіологічні і соціально-екологічні аспекти досліджень. В її складі прийнято виділяти географічний аспект досліджень (вивчення ландшафтів і різного роду екосистем, біосфери в цілому, система спостережень або моніторинг, розробка заходів з охорони і відновлення навколишнього середовища) і геологічний, який прийнято називати екологічною геологією. Предметом останнього є моніторинг геологічного середовища, вивчення результатів геологічного впливу людини на екосистеми (розробка корисних копалин, охорона надр, забруднення підземних вод), а також впливу на органічний світ минулого різного роду палеогеографічних та історико-геологічних процесів і подій, серед яких прийнято називати трансгресії і регресії, кліматичні зміни, вулканізм, коливання солоності морських і океанічних басейнів та космічне бомбардування Землі.

Див. також

Література

  • (нім.) E. Brunotte, H. Gebhardt, M. Meurer et al. (Hrsg.) Lexikon der Geographie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2001—2002. (нім.)
  • (нім.) T. Buttschardt Wofür steht Geoökologie? In: FORUM der Geoökologie 12 (1), 2001, S. 38-41. ISSN 0939-6632

Посилання

  • (англ.) Landscape Online. International Association for Landscape Ecology, Chapter Germany (IALE-D) — міжнародний журнал відкритого доступу німецького відділення Міжнародної асоціації ландшафтної екології (IALE-D), присвячений науковим, освітнім та прикладним аспектам ландшафтних досліджень.
  • (англ.) Living Reviews in Landscape Research (LRLR) — міжнародний онлайн-журнал відкритого доступу з рецензованими оглядовими статтями в галузі міждисциплінарних ландшафтних досліджень.
  • (англ.) openLandscapes — колекція знань наук про ландшафти від Центру Лейбніца з досліджень агрокультурних ландшафтів (англ. Leibnitz Centre for Agricultural landscape Research (ZALF)) та Міжнародного товариства ландшафтної екології (англ. International Association for Landscape Ecology (IALE)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.