Ландшафтознавство

Ландшафтозна́вство — розділ фізичної географії, що вивчає складні природні і природно-антропогенні геосистеми ландшафти як частини географічної оболонки Землі. Включає вчення про основні закономірності фізико-географічної дифференціації, фізико-географічне районування і власне вчення про географічний ландшафт.

Частина серії статей на тему:
Географія
«Пшеничні поля Оверу під хмарним небом», Вінсент ван Гог, 1890 рік
Шаблони • Категорія • Портал

Ландшафтознавство розглядає походження, структуру, зміни, просторову дифференціацію і інтеграцію ландшафтів, а також їх окремі властивості, взаємозв'язки елементів і морфологічних частин, їх зміни під впливом природних і антропогенних факторів. В межах ландшафтознавства сформувалось ряд напрямків:

 • морфологія ландшафту;
 • геотопологія;
 • геохімія ландшафту;
 • фізика ландшафту;
 • прикладне ландшафтознавство та інші.

Ландшафтознавство спирається на ряд загальних підходів і методів: системний, порівняльний і історичний підходи, дистанційні (в тому числі космічні) і стаціонарні дослідження, математичні і картографічні методи. Головний метод ландшафтознавства ландшафтна зйомка. Особливого значення набули математичне і картографічне моделювання.

До найважливіших задач ландшафтознавства відноситься розробка теоретичних основ раціонального природовикористання, в тому числі охорони природи.

У Російській імперії ландшафтознавство виникло на початку 20 століття, а його подальший розвиток пов'язаний з працями Л. С. Берга, С. В. Калесника, В. Б. Сочави та інших.

Література

 • Геренчук К. І. Польові географічні дослідження / К. І. Геренчук, Е. М. Раковська, О. Г. Топчієв. К., 1975. — 248 с.
 • Гриневецький В. Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В. Т. Гриневецький, О. М. Маринич, Л. М. Шевченко. К., 1994. — 108 с.
 • Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір / У 2-х т. К., 2005.
 • Ландшафтознавство: теорія і практика / Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 172 c. — Бібліогр.: с. 156—169.
 • Мельник А. В. Ландшафтний моніторинг / А. В. Мельник, Г. П. Міллер. К., 1993. — 148 с.
 • Мельник А.В. Розвиток ландшафтознавчих ідей і ландшафтознавства в Україні / А. В. Мельник // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Географ. — 2004. — Вип. 31. — С. 19−23.
 • Міллер Г. П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. К., 1996. — 168 с.
 • Міхелі С. В. Основи ландшафтознавства / С. В. Міхелі. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. — 186 с.
 • Міхелі С. В. Історія розвитку українського ландшафтознавства (1805—1931 рр.) / С. В. Міхелі // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 4: Географ. і сучасність. — 2010. — Вип. 23. — С. 86-98.
 • Міхелі С.В. Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства / С. В. Міхелі // Наук. зап. Тернопільськ. нац. пед. ун-ту. Сер.: Географ. — Тернопіль: СМП «Тайп». — 2010. — № 1 (Вип. 27). — С. 21-27.
 • Міхелі С. В. Українське ландшафтознавство: зародження, становлення, розвиток: Монограф. / С. В. Міхелі. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 416 с.
 • Пізнання ландшафту: місце і простір. У 2-х т.  / Гродзинський М. Д. К., 2005.
 • Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / Гриневецький В. Т., О. М. Маринич, Л. М. Шевченко. К., 1994. — 108 с.

Російською

 • (рос.) Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографирования состояний природно-территориальных комплексов / Под ред. Н. Л. Беручашвили. — Тбилиси, 1983. — 199 с.
 • (рос.) Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. — Львов, 1974. — 202 с.
 • (рос.) Джонгман Р. Г. Г. Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов / Р. Г. Г. Джонгман, С. Дж. Ф. Тер Браак, О. Ф. Р. Ван Тонгерен / Пер. с англ. М., 1999. — 306 с.
 • (рос.) Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. К., 1999. — 284 с.

Посилання

 • (англ.) Landscape Online. International Association for Landscape Ecology, Chapter Germany (IALE-D) — міжнародний журнал відкритого доступу німецького відділення Міжнародної асоціації ландшафтної екології (IALE-D), присвячений науковим, освітнім та прикладним аспектам ландшафтних досліджень.
 • (англ.) Living Reviews in Landscape Research (LRLR) — міжнародний онлайн-журнал відкритого доступу з рецензованими оглядовими статтями в галузі міждисциплінарних ландшафтних досліджень.
 • (англ.) openLandscapes — колекція знань наук про ландшафти від Центру Лейбніца з досліджень агрокультурних ландшафтів (англ. Leibnitz Centre for Agricultural landscape Research (ZALF)) та Міжнародного товариства ландшафтної екології (англ. International Association for Landscape Ecology (IALE)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.