Коло Свароже

Коло Свароже — річне коло, природно-астрономічний цикл свят1 стародавніх слов'ян і сучасних громад традиційної рідної віри2. Об'єднання Рідновірів України щорічно видає настінні календарі під цією назвою за науковою розробкою Галини Лозко (авторське свідоцтво № 9592, Державний департамент інтелектуальної власності від 19.03.2004).

Календарі
Категорія • Портал Список

Походження Кола Сварожого

Назва Коло Свароже вперше згадується в писемній пам’ятці під назвою Велесова Книга; походить від імені верховного Бога слов’ян Сварога, який за часів Київської Русі очолював увесь небесний пантеон і зодіакальне коло.

Коло Свароже розпочинається навесні (Новоліття, нове літо) з появою першого Молодика (нового Місяця), що настав перед Весняним рівноденням. Це рухливе свято, випадає щороку в різні дні від кінця лютого до 18–20 березня, залежно від настання Молодика і Весняного рівнодення (за Київським, а не за Всесвітнім часом).

Головні свята Кола Сварожого

Сонячні свята Кола Сварожого випадають на сонцестояння і рівнодення:

Різдво Божича (День народження молодого Сонця-Божича, Коляда, зимове сонцестояння);

Великдень Дажбожий — перша неділя після весняного рівнодення (незалежно від фази Місяця);

Купайло — літнє сонцестояння (найкоротша в році ніч, близько 20–22 червня);

Світовид осінній, свято Врожаю (осіннє рівнодення, близько 22–25 вересня).

Дати щороку можуть трохи змінюватися, залежно від астрономічних даних.

Інші свята, пов'язані зі вшануванням інших Богів та предків, відновлені за фольклорними та етнографічними даними, традицією методами компаративного релігієзнавства. Протягом річного кола відбувається вшанування: Велеса, Дажбога, Ярила, Лади, Святовита, Перуна, Богів Урожаю (Спасів), Рожаниць, Сварога, Матері Слави, Мокоші та інших Богів; а також поминання Пращурів — «дідові» й «бабині» дні та ін.

Див. також

Примітки

  Посилання

  • Календар Коло Свароже на 7520 літо (2012 рік) — повна версія
  • Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції. — К.: Український письменник, 2004. — 222 с.
  • Лозко Г. Велесова Книга — волховник / літ. пер., релігієзнав. комент., підготов. оригінал. текстів, укладання словника та покажчиків Г. Лозко. — Вид. 7-те, зі змін. та доповн. — К.: ФОП Стебеляк, Тернопіль: Мандрівець. — 2015. — 512 с. (авторське свідоцтво № 5599. Державний департамент інтелектуальної власності від 29 червня 2002).
  • Худаш М. Походження та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов'нських язичницьких Божеств / Худаш Михайло. — Львів: НАН України, Інститут народознавства, 2012. — 1064 с.
  • Таранець В. Велесова Книга (історико-лінгвістичне дослідження): Монографія / Валентин Таранець. — Одеса: Вид-во КП ОМД, 2015. — 173 с.
  • Основи релігієзнавства : підручник / [авт. кол.: В.С. Бліхар, В.М. Вовк, Н.В. Гайворонюк та ін.] ; за ред. В.С. Бліхара. – Львів; Хмельницький : ХУУП, 2017. – 504 с. – ISBN 617-7572-20-5.
  • Релігієзнавство: [навчально-методичний посібник] / автор-укладач: В. В. Білецький. — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. — 220 с.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.