Кольорові метали

Кольоро́ві мета́ли — це промислова назва всіх металів, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.

Кольорові метали, такі, як мідь, срібло, золото, а також олово, свинець почали застосовувати раніше від заліза і його сплавів, початок їх застосування належить до «бронзової доби».

Властивості кольорових металів визначаються особливістю їхньої атомної будови. Установлена чітко виражена періодична залежність багатьох властивостей елементів від їхнього атомного номера.

Характеристики

Характеристики кольорових металів та сплавів[1]
Назва матеріалівГустина, кг/м³Температура плавлення, °СПитомий опір при 20°С,
Ом·мм²/м
Алюміній2 7006600,027—0,030
Бронза8 800—8 900890—1 0500,02—0,05
Вольфрам18 000—19 3003 370—3 4000,053—0,055
Латунь8 400—8 700900—9600,03—0,08
Мідь8 700—8 9001 0800,0175—0,018
Нікель8 800—8 9001 4500,068—0,072
Олово7 3002320,012
Платина21 4501 7550,096—0,10
Свинець11 3403270,217—0,227
Срібло10 5009600,015—0,016
Цинк6 900—7 1004200,054—0,063
Ніхром8 2001 360 (1 000)[2]1,10
Фехраль7 6001 450 (850)1,20
Константан8 8001 270 (500)0,50
Манганін8 300940 (300)0,46
Нейзильбер8 4001 050 (250)0,35

Класифікація за фізико-хімічними властивостями

Легкі та важкі метали

Кольорові метали і сплави умовно підрозділяють на легкі і важкі. До легких відносяться метали, у яких густина не перевищує 5 г/см³: магній, берилій, алюміній, титан і ін. (найлегший метал літій — 0,536 г/см³). До важких відносять метали, у яких щільність перевищує 5 г/см³. Найважчими елементами є осмій (22,48 г/см³), іридій (22,46 г/см³), золото і вольфрам (19,3 г/см³).

Класифікація за температурою плавлення

Кольорові метали підрозділяють також за температурою плавлення. Легкоплавкі мають Тпл. до 600 °C (цинк, свинець, кадмій, бісмут, олово й ін.). Середню Тпл. (600 — 1600 °C) має мідь. Тугоплавкими вважаються метали, що плавляться при температурах вище 1 600 °C титан, хром, ванадій, цирконій і ін.

Міцнісні характеристики

Серед кольорових металів є маломіцні, з границею міцності при розтягу σв < 50 МПа (олово, свинець, бісмут, кадмій). Практично всі метали, що є основою сучасних конструкційних сплавів (алюміній, магній, мідь, цинк, нікель та інші) мають σв до 500 МПа.

За пластичністю кольорові метали поділяють на пластичні з відносним подовженням, δ, понад 3 — 5 % і крихкі. Більше кольорових металів є пластичними. До крихких металів відносяться бісмут, стибій, марганець. Пластичність металів суттєво залежить від концентрації в них природних домішок. Чим чистішим є метал, тим він має більшу пластичність.

Електропровідність

Більшість кольорових металів мають високу електропровідність (срібло, мідь, золото, алюміній).

Корозійна стійкість

Корозієстійкими є золото, хром, ніобій, тантал, свинець. Кольорові метали є дорогими.

Часто з кольорових металів умовно виділяють такі групи:

Характеристика кольорових металів та сплавів[3]

Фізико-хімічні характеристики
№№ груп та підгрупНазва групи (підгрупи)Кількість елементівЕлементиГустина, кг/м³Температура плавлення, °СТепловий ефект утворення нижчого оксиду, кДж/моль, O2Кларк. % мас.
I 1Важкі основи5Ni, Cu, Zn, Sn, Pb7,3...11,3
Sn  Pb
232...1455
Sn  Ni
6·10-4 2·10-2
Sn   Zn
I 2Важкі малі6Co, As, Cd, Sb, Hg, Bi5,7...13,6
As  Hg
-39...1493
Hg  Co
7·10-6 5·10-4
Hg   As
IIЛегкі8Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, Sr, Ba0,9...4,3
K  Ti
63...1677
K  Ti
4·10-2 8,8·102
Sr   Al
IIIБлагородні8Ru, Rh, Pd, Ag, Os, Ir, Pt, Au10,5...29,5
Ag  Os
962...3000
Ag  Os
5·10-7 2·10-5
Au   Pt
IV 1Рідкісні тугоплавкі8V, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re6,1...21
V  Re
2125...3420
Zr  W
1·10-2 2·10-2
Re   Zr
IV 2Рідкісні розсіяні6Ga, Ge, Se, In, Te, Tl4,4...11,9
Se  Tl
30...936
Ga  Ge
1·10-4 1,5·10-3
Te   Ga
IV 3Рідкісні легкі4Li, Be, Rb, Cs0,5...1,9
Li  Cs
29...1285
Rb  Be
6·10-4 3·10-2
Be   Rb
IV 4Рідкісноземельні17Sc, Y, La
лантаноїди
3,0...6,8
Sc  Ce
804...1525
Ce  Y
<10-7 2,8·10-2
Лант. Y
IV 5Радіоактивні24Tc, Po, Fr, Ra, Ac, Th, U, зауранові6,0...19,1
Ra  U
15...1750
Fr  Th
24мгnbsp;8·10-4
Fr   Th
Чорні3Cr, Mn, Fe7,2...7,9
Fe
1244...1890
Mn  Cr
2·10-2 5,1·105
Cr  Fe
Кремній1Si2,3142388027,6

Класифікація за призначенням

За промисловим призначенням та використанням кольорові метали і їх сплави розділяють на дві групи:

Конструкційні матеріали

До конструкційних належать кольорові метали і сплави, що використовуються для виготовлення різних деталей, вузлів машин і конструкцій. До них належать більшість сплавів на основі міді, алюмінію, магнію, титану тощо:

 • матеріали з особливими технологічними властивостями (сплави на основі міді латуні і бронзи);
 • матеріали з малою густиною (сплави на основі алюмінію і магнію);
 • матеріали з високою питомою міцністю (титан, берилій і сплави на їх основі);
 • антифрикційні матеріали — підшипникові сплави (бабіти та ін.);
 • матеріали, стійкі до впливу температури і робочого середовища — корозієстійкі (срібло, золото, платина та ін.), жаротривкі, жароміцні, холодотривкі, радіаційно-тривкі матеріали та ін.
Матеріали з особливими фізичними властивостями

До кольорових металів і сплавів з особливими фізичними властивостями належать:

 • матеріали з особливими електричними властивостями — з високою електропровідністю, з високим електричним опором для нагрівальних елементів і реостатів, припої, напівпровідникові матеріали;
 • матеріали з особливими магнітними властивостями;
 • матеріали з особливими тепловими властивостями.

З урахуванням того, що один і той же метал часто є основою сплавів різного призначення, поширеною є класифікація металевих сплавів за основним металом. Найбільше застосування в техніці відповідно до цієї класифікаційної ознаки знаходять наступні матеріали:

Примітки

 1. Карягин А. Г. Материалы для электромонтажных работ. — 2-е изд., перераб. — М.: Энергоиздат, 1981. —64 с., ил.— (Б-ка электромонтера; Вып. 520).
 2. У дужках наведена найбільша робоча температура сплавів з більшим питомим опором.
 3. Рабінович О. В. Металургія кольорових металів. — Дніпропетровськ.: НМетАУ, Журфонд 2009. —154 с.

Див. також

Джерела

 • Смирнов В. А, Бредихин В. Н., Шевелев А. И. Обогащение руд и отходов цветных металлов / Монография. — Донецк: Издат. дом Кальмиус, 2008. — 500 с.
 • Лившиц Б. Г., Крапошин В. С., Линецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. — М.: Металлургия. — 1980. — 316 с.
 • Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение. — М.: Машиностроение. — 1980. — 493 с.
 • Колачев Б. А., Ливанов В. А., Елагин В. И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. — М.: Металлургия. — 1981. — 414 с.
 • Смирнов В. О. Металургія кольорових металів. Збагачення руд кольорових металів: [підручник] / В. О. Смирнов, В. М. Бредіхін, М. О. Маняк ; за ред. І. Ф. Червоного. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. — Ч. 2. — 322 с.

Література

 • Кольорові метали та сплави : навч. посіб. Ч.1. Мідь та мідні сплави / Л.І. Богун, Е.І. Плешаков, С.Г. Швачко, Т.Л. Тепла; за заг. ред. З. Дурягіної. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 124 с. – ISBN 966-941-051-1.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.