Перелік наукових спеціальностей

Пере́лік науко́вих спеціа́льностей -- це перелік, за яким готуються наукові кадри відповідно до наукових дисциплін. В Україні перелік наукових спеціальностей затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та реєструється в Міністерстві юстиції України.

Чинний перелік складається за підписами директорів департаментів МОНмолодьспорту:

  • Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами;
  • Департаменту атестації кадрів.

За затвердженим переліком наукових спеціальностей в Україні:

Наукові спеціальності в переліку зведені в таблицю з трьох колонок:

  • шифр;
  • галузь науки, група спеціальностей, спеціальність;
  • галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь.

Галузі науки і групи спеціальностей

01 Фізико-математичні науки

01.01 Математика
01.02 Механіка
01.03 Астрономія
01.04 Фізика
01.05 Інформатика і кібернетика
01.06 Історія фізико-математичних наук

02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки

05.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
05.02 Машинознавство
05.03 Обробка матеріалів у машинобудуванні
05.05 Галузеве машинобудування
05.07 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
05.08 Кораблебудування
05.09 Електротехніка
05.11 Прилади
05.12 Радіотехніка та телекомунікації
05.13 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
05.14 Енергетика
05.15 Розробка корисних копалин
05.16 Металургія
05.17 Хімічні технології
05.18 Технологія харчової та легкої промисловості
05.22 Транспорт
05.23 Будівництво
05.24 Геодезія
05.26 Безпека життєдіяльності
05.27 Електроніка
05.28 Історія техніки

06 Сільськогосподарські науки

06.01 Агрономія
06.02 Зоотехнія
06.03 Лісове господарство
06.04 Історія сільськогосподарських наук

07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки

10.01 Літературознавство
10.02 Мовознавство

11 Географічні науки
12 Юридичні науки
13 Педагогічні науки
14 Медичні науки

14.01 Клінічна медицина
14.01.03 Хірургія
14.02 Профілактична медицина
14.03 Теоретична медицина

15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки
17 Мистецтвознавство
18 Архітектура
19 Психологічні науки
20 Військові науки

20.01 Військово-теоретичні науки
20.02 Військово-спеціальні науки

21 Національна безпека

21.01 Основи національної безпеки
21.02 Воєнна безпека
21.03 Гуманітарна і політична безпека
21.04 Економічна безпека
21.05 Інформаційна безпека
21.06 Техногенна безпека
21.07 Державна безпека України
21.08 Міжнародна безпека

22 Соціологічні науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання і спорт
25 Державне управління
26 Культурологія
27 Соціальні комунікації

Див. також

  • Таблиця:Коди спеціальностей за ВАКом
  • Список наук
  • Користувач:Albedo/Напрями_підготовки_молодших_спеціалістів_у_вишах_України

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.