Похідна одиниця SI, що має власну назву

Похідні одиниці SI, що мають спеціальні назви та позначення, схвалені CGPM (Генеральна конференція мір і ваг, фр. Conference generate des poids et mesures), наведено у таблицях. Усього таких похідних одиниць є 22[1][2].

Похідні одиниці SI, що мають спеціальні назви і позначення[2]
Величина Одиниця вимірювання Позначення Вираження через основні одиниці SI
українська назва французька/англійська назва українська міжнародна
Площинний кут радіанradianрадrad м·м−1 = 1
Просторовий кут стерадіанsteradianсрsr м2·м−2 = 1
Температура за шкалою Цельсія градус Цельсіяdegré Celsius/degree Celsius°C°C K
Частота герцhertzГцHz с−1
Сила ньютонnewtonНN кг·м·c−2
Енергія джоульjouleДжJ Н·м = кг·м2·c−2
Потужність ватwattВтW Дж/с = кг·м2·c−3
Тиск, напруження механічне паскальpascalПаPa Н/м2 = кг·м−1·с−2
Світловий потік люменlumenлмlm кд·ср
Освітленість люксluxлкlx лм/м² = кд·ср/м²
Електричний заряд кулонcoulombКлC А·с
Різниця електричних потенціалів вольтvoltВV Дж/Кл = кг·м2·с−3·А−1
Електричний опір омohmОмΩ В/А = кг·м2·с−3·А−2
Електрична ємність фарадfaradФF Кл/В = с4·А2·кг−1·м−2
Магнітний потік веберweberВбWb кг·м2·с−2·А−1
Магнітна індукція теслаteslaТлT Вб/м2 = кг·с−2·А−1
Індуктивність генріhenryГнH кг·м2·с−2·А−2
Електрична провідність сіменсsiemensСмS Ом−1 = с3·А2·кг−1·м−2


Похідні одиниці SI, що мають спеціальні назви і позначення, допущені з міркувань охорони здоров'я людини[2]
Величина Одиниця вимірювання Позначення Вираження через основні одиниці SI
українська назва французька/англійська назва українська міжнародна
Активність (радіонукліда) бекерельbecquerelБкBq с−1
Поглинена доза грейgrayГрGy Дж/кг = м2·c−2
Ефективна доза зівертsievertЗвSv Дж/кг = м2·c−2
Каталітична активність каталkatalкатkat моль·с−1

Слід зазначити, що похідна одиниця SI в деяких випадках може бути ідентичною основній одиниці SI. Наприклад, кількість опадів подається як об'єм опадів на одиницю площі, яка є похідною величиною, й отже виражена в похідній одиниці. Когерентною похідною одиницею SI є кубічний метр, поділений на квадратний метр, що дорівнює метру, який також є основною одиницею SI, позначення м³/м² = м.

Примітки

  1. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.
  2. ДСТУ ISO 80000-1:2016

Джерела

  • ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.