Українське геральдичне товариство

Украї́нське геральди́чне товари́ство — організація, яка займається науково-дослідницькою роботою в галузі таких спеціальних історичних дисциплін, як геральдика, вексилологія, емблематика, сфрагістика, уніформологія, фалеристика та генеалогія, сприяє їхній популяризації та практичному застосуванню. УГТ надає консультації та допомагає з розробкою гербів, прапорів, емблем тощо.

Українське геральдичне товариство
(УГТ)
Дата заснування 1990
Тип науково-дослідницька організація
Голова Андрій Гречило
Адреса а/с 1569, Львів, 79013
Офіційний сайт uht.org/ua

Історія Товариства

Утворене 9 липня 1990 року у Львові невеликою групою дослідників. Співзасновниками УГТ були Центральний державний історичний архів України (Львів), обласні відділення Українського фонду культури та Товариства охорони пам'яток культури і Наукове товариство імені Шевченка у Львові.

УГТ продовжило місцеву геральдичну традицію (оскільки ще 1906 року у Львові було засноване Геральдичне товариство, на базі якого після Першої світової війни виникло Польське геральдичне товариство) та традицію товариства, яке діяло в діаспорі в 1960-і роки (Українське геральдично-генеалогічне товариство).

Спершу УГТ об'єднувало дослідників із Львівщини та сусідніх областей. Досить швидко діяльність Товариства поширилася на всю територію України, воно нав'язало контакти з білоруськими, польськими, російськими, словацькими геральдистами й вексилологами, з'явилися й зарубіжні члени-кореспонденти з Франції, США, Канади.

Прапор УГТ

7 грудня 1993 року УГТ було зареєстроване Міністерством юстиції України як всеукраїнська громадська організація. Тепер об'єднує провідних спеціалістів у галузі геральдики, прапорництва, емблематики, уніформістики. Членами Товариства є понад 300 чоловік — це переважно історики, архівісти, працівники музеїв, художники, архітектори та інші особи, яких цікавлять напрямки роботи організації. Активно працюють регіональні відділення УГТ (особливо — Кіровоградське та Львівське).

Діяльність Товариства

Спільно з Львівським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського Національної академії наук України від 1991 року проводяться щорічні наукові геральдичні конференції. Спершу вони відбувалися в приміщенні Центрального державного історичного архіву України у Львові, а пізніше — у конференц-залі Наукового товариства імені Шевченка. Під час роботи конференцій заслуховуються доповіді та повідомлення, обговорюються спільні наукові проблеми, проводиться обмін досвідом, напрацьовуються плани подальшої роботи. У 1993 році в Києві проведено круглий стіл «Київська символіка»; у 19941995 роках експоновано в Україні спільно зі Словацьким генеалогічно-геральдичним товариством при Матиці словацькій виставку «Зі сучасної словацької геральдичної творчості» (Львів, Луцьк, Мукачево, Ужгород та Київ); у 2004 році організовано виставку «Українська військова емблематика: генеза нарукавної емблеми Збройних Сил України 1918–2004 рр.»; генеалогічна секція УГТ проводила в Києві читання пам'яті В. Модзалевського, а у Львові спільно з «Просвітою» — окремі генеалогічні конференції та семінари. За участю УГТ видано збірники матеріалів конференцій, низку наукових монографій та науково-популярних видань. Від 1993 року УГТ видає свій вісник «Знак», у якому публікуються різноманітні матеріали з геральдики та інших дисциплін. З 2000 року у Білій Церкві та Львові розпочато видання щорічних «Генеалогічних записок Українського геральдичного товариства». Від 2004 року започатковано видання «Реєстру особових гербів УГТ», а 2010 року «Корпоративного гербівника УГТ».

Андрій Гречило розробив «Методичні рекомендації з питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи)», які спершу були затверджені на конференції УГТ, а 1 червня 2018 року схвалені Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України[1].

Члени Товариства провели значну дослідницько-пошукову роботу в архівах, бібліотеках і музеях України, Польщі, Білорусі, Росії, Канади, Франції та інших країн, ввели в науковий обіг величезний масив досі невідомих матеріалів з геральдики й споріднених із нею наукових дисциплін. Багато уваги приділяється генеалогічним дослідженням. Однак найважливішим досягненням Товариства стало опрацювання загальних засад, термінології, єдиних норм герботворення, тобто створення науково-теоретичної бази для всебічного розвитку геральдики в Україні та визначення шляхів подальшої розробки суміжних з геральдикою дисциплін. Члени УГТ відіграли важливу роль в утвердженні української національної символіки на державному рівні, опрацювали кінцевий варіант Малого Державного герба України (автори А. Гречило, І. Турецький, О. Кохан), виконали багато практичних робіт у галузі місцевої символіки, зокрема — відновили давні чи розробили нові герби й прапори або надали консультації з цих та інших питань для понад 800 міст, селищ і сіл нашої держави.

Робота УГТ отримала високу оцінку на міжнародному рівні. Від 1995 року УГТ є членом Міжнародної федерації вексилологічних асоціацій (FIAV) та Міжнародної конфедерації генеалогії та геральдики (CIGH), а голова УГТ А. Гречило з 2004 року є членом Міжнародної академії геральдики (AIH). Ведеться активний обмін інформацією та співпраця з багатьма зарубіжними вексилологічними, геральдичними та генеалогічними організаціями.

Основною метою УГТ є сприяння відродженню та розвиток української геральдичної науки і суміжних з нею дисциплін і створення в Україні єдиної емблематичної системи, що досягається веденням науково-дослідницької роботи, вивченням та популяризацією геральдичної спадщини, розробкою основних напрямів розвитку сучасної української геральдики в окремих галузях та видах, надання консультацій органам місцевого самоврядування та різним організаціям.

Видання УГТ

Діячі товариства

Примітки

Див. також

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.