Близький Схід

Близьки́й Схід — назва регіону, розташованого в Західній Азії та Північній Африці.

Країни Близького Сходу разом із Закавказзям.
Компіляція супутникових знімків Близького Сходу.

Розташований на стику європейського, азійського та африканського материків.

Назву дали європейці як найближчому до них східному регіону.

Один із найважливіших економічних і військово-стратегічних вузлів на політичній карті світу.

Боротьба за панівні позиції на Близькому Сході пов'язана з величезними природними багатствами (особливо нафтою, а також покладами руд кольорових металів, хромітів, калійних солей тощо), наявністю важливої сільськогосподарської сировини, ринків збуту і стратегічним розташуванням країн.

Історія Близького Сходу

Приналежність

До Близького Сходу відносять такі країни:

Територія країн — понад 7,4 млн. км².

У американській літературі країни Близького Сходу разом з Іраном та Афганістаном включають у поняття «Середній Схід», а до Близького Сходу іноді відносять балканські держави.

Населення

Основне населення: араби, тюрки, курди, вірмени, перси, євреї, лази.

Більшість населення мусульмани.

Див. також

Джерела

Література

  • Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки ; Б. О. Парахонський (відп. ред.). — К. : ПЦ «Фоліант», 2008. — 589 с. — ISBN 978-966-8474-61-3.
  • Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах: монографія / С. Зінько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. − Л. : Ліга-Прес, 2009. − 363 с. − Бібліогр. : с. 289−363 (1390 назв). − ISBN 978-966-397-118-6.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.