Лексикологія

Лексикологія (від грецьк. lexikos — словесний, словниковий і logos — учення) — розділ мовознавства, що вивчає лексику (словниковий склад мови), лексеми як визначальні структурно-семантичні одиниці мови, їх функціональні можливості, висвітлює процес формування словникового складу в соціально-історичному, національному контексті[1].

Мовознавство
Мови світу
Лінгвістична карта світу
Портал

Лексикологія тісно пов’язана з лексикографією, семантикою, семасіологією, етимологією, діалектологією, стилістикою, фразеологією, стосується літературної практики, яка також є об’єктом її вивчення[1].

Розрізняють загальну, конкретну, історичну, зіставну й прикладну лексикологію[2]:

 • Загальна лексикологія встановлює загальні закономірності будови, функціонування й розвитку лексики.
 • Конкретна лексикологія вивчає словниковий склад однієї мови.
 • Історична лексикологія займається історією словникового складу, причинами й закономірностями його зміни.
 • Зіставна лексикологія досліджує словниковий склад двох чи більше мов із метою виявлення структурно-семантичних подібностей і відмінностей між ними або з метою виведення спільних семантичних закономірностей.
 • Прикладна лексикологія займається питаннями укладання словників, перекладу, лінгводидактики і культури мовлення.

Історія

Термін «лексикологія» обґрунтований у французькій енциклопедії Д. Дідро та Л. Д'Аламбера, що була написана між 1751 та 1772 роками[1].

Лексикологія формувалася одночасно з етимологією, риторикою, поетикою, виокремилась як наука у XVII — на початку XVIII ст. Піднесення лексикології відбувалося на етапі домінування порівняльно-історичної школи в мовознавстві[1].

Розділи лексикології

До лексикології в широкому значенні слова належать такі науки[2]:

 • власне лексикологія — наука про словниковий склад мови.
 • семасіологія — наука про значення слів.
 • ономасіологія — наука, яка вивчає процеси найменування.
 • етимологія — наука, яка досліджує походження слів.
 • фразеологія — наука про стійкі словосполучення.
 • ономастика — наука про власні назви. Ономастика в свою чергу поділяється на розділи:
 • лексикографія — наука про укладання словників.

Див. також

Примітки

 1. [https://archive.org/stream/literaturoznavchat1#page/n549/mode/2up Лексикологія] // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. А  Л. — С. 550-551.
 2. Кочерган М. П. Лексикологія. Розділи лексикології // Вступ до мовознавства. — К.: Вид. Академія, 2010. — (Серія «Альма-матер»). — 368 с. — ISBN 978-966-580-248-8.

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.