Інформаційне агентство

Інформаці́йне аге́нтство, інформаці́йна аге́нція (інформагентство) — спеціалізований суб'єкт інформаційної діяльності, зареєстрований як юридична особа у формі інформаційного підприємства — організації, служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ.

Журналістика
Шаблони · Категорія · Портал

Основна функція

Функціонування інформаційної агенції орієнтоване на збір новин — її основною функцією є забезпечення оперативною політичною, економічною, соціальною, культурною інформацією редакцій газет, журналів, телебачення, радіомовлення, а також інших установ, організацій, приватних осіб, які є передплатниками її продукції.

Предмет діяльності інформаційних агентств

Предметом діяльності інформаційних агентств є збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

Випуск та розповсюдження інформаційними агентствами власної продукції з метою отримання прибутку є підприємницькою діяльністю у цій сфері і здійснюється на основі закону «Про інформаційні агентства» та чинного законодавства України[1].

Основні види інформаційних агентств в Україні

Основними видами інформаційних агентств є державні та недержавні інформаційні агентства України та іноземні інформаційні агентства, які діють в Україні через свої представництва.

Організаційно-правові форми інформаційних агентств в Україні

Інформаційні агентства в Україні можуть мати будь-які організаційно-правові форми. Засновником інформаційного агентства можуть бути громадяни або юридичні особи України, співзасновниками — іноземці або іноземні юридичні особи, за умови, що їх частка у статутному фонді не перевищує 35%.

Реєстрація інформаційних агентств в Україні

Реєстрацію інформаційних агентств в Україні здійснює Державна реєстраційна служба, яка є структурним підрозділом Міністерства юстиції України. Реєстрація інформаційних агентств здійснюється протягом 7-ми робочих днів.

Мова продукції інформаційних агентств

Інформаційні агентства згідно з чинним законодавством України поширюють свою продукцію державною, а також іншими мовами, дотримуючи загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.

Гарантії діяльності в Україні

Свобода діяльності інформаційних агентств В Україні гарантується Конституцією України та чинним законодавством. Забороняється цензура інформації, поширюваної інформаційними агентствами.

Законодавство про інформаційні агентства

Законодавство України про інформаційні агентства складають Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну таємницю»[1], інші законодавчі акти України, міжнародні договори в галузі свободи слова та інформації, ратифіковані Україною.

Провідні інформагенції України

Провідні світові інформагенції

Примітки

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.