Міра ірраціональності

Міра ірраціональності дійсного числа  — це дійсне число , що показує, наскільки добре можна наблизити раціональними числами.

Визначення

Нехай  — дійсне число, і нехай  — множина всіх чисел таких, що нерівність має лише скінченне число розв'язків у цілих числах і :

Тоді міра ірраціональності числа визначається як точна нижня грань :

Якщо , то вважають .

Іншими словами,  — найменше число, таке, що для будь-якого для всіх раціональних наближень з досить великим знаменником .

Можливі значення міри ірраціональності

  • тоді й лише тоді, коли  — раціональне число.
  • Якщо  алгебричне ірраціональне число, то .
  • Якщо  трансцендентне число, то . Зокрема, якщо , то число називають числом Ліувілля.

Зв'язок з ланцюговими дробами

Якщо  — розклад числа в ланцюговий дріб, і  -а відповідний ланцюговий дріб, то

За допомогою цієї формули особливо легко знайти міру ірраціональності для квадратичних ірраціональностей, оскільки розклади їх у ланцюгові дроби періодичні. Наприклад, для золотого перетину , і тоді .

Теорема Туе — Зігеля — Рота

За лемою Діріхле, якщо ірраціональні, то для будь-якого цілого q знайдеться ціле p таке, що , тобто . 1844 року Ліувілль довів теорему про те, що для будь-якого алгебричного числа мірою можна підібрати константу таку, що . 1908 року Туе посилив цю оцінку. Подальші результати в цьому напрямку отримали Зігель, Дайсон, Гельфонд, Шнайдер. Найточнішу оцінку довів Рот у 1955 році. Отриману теорему називають теоремою Туе — Зігеля — Рота. Вона стверджує, що якщо  — алгебричне ірраціональне число, то . Рот за її доведення отримав філдсівську премію.

Міра ірраціональності деяких трансцендентних чисел

Для майже всіх трансцендентних чисел міра ірраціональності дорівнює 2. Добре відомо, що , а також відомі числа Ліувілля, які за визначенням мають нескінченну міру ірраціональності. Однак для багатьох інших трансцендентних констант міра ірраціональності невідома, в кращому випадку, відома деяка оцінка зверху. Наприклад:

  • [1]
  • [2]
  • [3]

Див. також

Примітки

  1. Doron Zeilberger, Wadim Zudilin (2019). The Irrationality Measure of Pi is at most 7.103205334137. arxiv.org.
  2. Zudilin W. Two hypergeometric tales and a new irrationality measure of ζ(2), 2013.
  3. В. А. Андросенко, Мера иррациональности числа π/√3, Изв. РАН. Сер. матем., 2015, том 79, выпуск 1, 3–20

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.