Різниця

Різниця (ріжниця[1], решта[1], останок[1]) двох чисел і  — таке число , для якого справедливе співвідношення

.
Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Аналогічним чином означння різниці узагальнюється на математичні об'єкти будь-якої природи. Наприклад, різницею матриць і називається така матриця , для якої справедливе співвідношення

Див. також

Примітки

  1. Чайковський М. Систематичний словник української математичної термінології. — Берлін : Видавництво Української Молоді, 1924. — С. 14.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.