Степінь

Сте́пінь математичний термін, що означає результат дії піднесення до степеня.

Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Сутність терміна

Для натуральних n степінь числа j утворюється множенням числа на себе n разів. Наприклад, bn.

Часто степенем також нестрого називають показник степеня.

Мовна норма

Степінь іменник чоловічого роду. Його не слід плутати зі словом ступінь.

Див. також

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.