Ферма (сільське господарство)

Ферма — приватне сільськогосподарське підприємство, яке займається комерційними поставками сільськогосподарської продукції на ринок. В юридичному розумінні фермерське господарство — форма підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції[1].

Сільське господарство
Типова північноамериканська зернова ферма з садибою. Онтаріо, Канада
Категорія • Портал

У СРСР внаслідок насильницького поширення колгоспів, починаючи з 1930-х рр., фермерську діяльність було придушено. У колгоспах існували великі тваринницькі ферми, на яких тримали від декількох десятків до декількох тисяч голів великої рогатої худоби.

Ведення присадибного господарства у селах і на хуторах було дозволене (хоч і з деякими обмеженнями) за умови задоволення споживчих потреб колгоспника та відсутності комерційного інтересу.

Як вид сільськогосподарської діяльності фермерське господарство в Україні почало розвиватися з 2-ї половини 1990-х рр. з частковим введенням приватної власності на землю.

Фермерська діяльність

Фермерська діяльність як вид підприємництва здійснюється за такими принципами:

  • вільний вибір діяльності;
  • залучення на добровільних засадах до здійснення фермерської діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян, у тому числі на умовах оренди;
  • повна самостійність у формуванні програми діяльності, виборі постачальників ресурсів і споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до чинного законодавства;
  • вільне наймання працівників;
  • залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене або не обмежене законодавством;
  • вільне розпорядження прибутком (доходом), що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;
  • самостійне здійснення фермерським господарством зовнішньоекономічної діяльності, використання ним належної йому частки валютної виручки на свій розсуд;
  • майнова та інша відповідальність за результати господарської діяльності.

Згідно з чинним законодавством фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства[2].

Створення фермерського господарства

Відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», фермерські господарства можуть створюватись однією або декількома особами, зі статусом і без статусу юридичної особи[3].

Якщо фермерське господарство створюється як юридична особа, її установчим документом є статут. Для фермерських господарств без статусу юридичної особи, що створюються однією особою, установчим документом є декларація про створення сімейного фермерського господарства. Фермерські господарства без статусу юридичної особи, створювані кількома особами, за установчий документ мають договір про створення сімейного фермерського господарства.

ЗУ «Про фермерське господарство» містить вимоги щодо змісту установчих документів фермерського господарства. Окрім того, типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства має бути затверджена Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Примітки

Див. також

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.