Ізотропність простору

Ізотро́пність — однаковість властивостей простору в усіх напрямках, тобто поворот будь-якої замкнутої фізичної системи як цілого не змінює її фізичних властивостей[1].

Симетрія у фізиці
Перетворення Відповідна
інваріантність
Відповідний
закон
збереження
Трансляції часу Однорідність
часу
…енергії
C, P, CP і T-симетрії Ізотропність
часу
…парності
Трансляції простору Однорідність
простору
…імпульсу
Обертання простору Ізотропність
простору
…моменту
імпульсу
Група Лоренца (бусти) Відносність
Лоренц-коваріантність
…руху
центра мас
~ Калібрувальне
перетворення
Калібрувальна
інваріантність
…заряду

Ізотропність простору означає, що якщо замкнуту систему тіл повернути в просторі на будь-який кут, поставивши всі тіла в ній в ті ж умови, в яких вони перебували в попередньому положенні, то це не відіб'ється на ході всіх подальших явищ[2].

Простір є ізотропним лише в інерційних системах відліку. В неінерційних системах відліку простір неізотропний[3].

Ізотропність — одна з ключових властивостей простору в класичній механіці.

З властивості ізотропності простору випливає закон збереження моменту імпульсу[4][1].

Ізотропності простору означає, що в просторі немає якогось виділеного напрямку, відносно якого існує «особлива» симетрія, всі напрямки рівноправні[5][6].

Слід відрізняти ізотропність від однорідності простору.

Примітки

  1. Савельев И. В. Курс общей физики. Том 1. Механика. Молекулярная физика. — М.: Наука, 1987. — Тираж 233000 экз. — С. 75
  2. Сивухин Д. В. Механика. — М.: Наука, 1979. — С. 200
  3. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Механика. — М.: Наука, 1965. — С. 14
  4. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Механика. — М.: Наука, 1965. — С. 29—32
  5. Айзерман М. А. Классическая механика. — М.: Наука, 1980. — Тираж 17500 экз. — С. 11
  6. Мощанский В. Н. Формирование мировоззрения учащихся при изучении физики. — М.: Просвещение, 1976. — Тираж 80000 экз. — С. 82
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.