Принцип відносності

Принцип відносності — це фундаментальний фізичний принцип, що включає в себе такі постулати:

  1. Існують інерційні системи відліку (ІСВ) — такі ІСВ, в яких вільний рух (при якому на тіло не діє ніяка сила) відбувається рівномірно й прямолінійно.
  2. В інерційних системах відліку всі закони природи однакові.
Класична механіка
Історія класичної механіки

Варіанти

Симетрія у фізиці
Перетворення Відповідна
інваріантність
Відповідний
закон
збереження
Трансляції часу Однорідність
часу
…енергії
C, P, CP і T-симетрії Ізотропність
часу
…парності
Трансляції простору Однорідність
простору
…імпульсу
Обертання простору Ізотропність
простору
…моменту
імпульсу
Група Лоренца (бусти) Відносність
Лоренц-коваріантність
…руху
центра мас
~ Калібрувальне
перетворення
Калібрувальна
інваріантність
…заряду

Відрізняють два варіанти принципу відносності[джерело?]:

  • принцип відносності Галілея, в якому робиться припущення, що взаємодія між тілами відбувається миттєво. Цей принцип лежить в основі класичної механіки, з нього також випливає, що час абсолютний — він тече однаково в будь-якій системі відліку;
  • принцип відносності Ейнштейна, в якому робиться припущення, що будь-яка взаємодія між тілами поширюється зі скінченною швидкістю. Цей принцип лежить в основі спеціальної та загальної теорій відносності[джерело?], створених Ейнштейном. Як наслідок, поняття абсолютного часу немає — проміжок часу між двома подіями в різних інерційних системах відліку може відрізнятися, зокрема, дві події, які одночасні в одній інерційній системі відліку, можуть бути неодночасними в іншій.

Див. також

Примітки

    Література

    Посилання

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.