Рада національної безпеки і оборони України

Ра́да націона́льної безпе́ки і оборо́ни Украї́ни (РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

Рада національної безпеки і оборони України
(РНБОУ)
Загальна інформація
Країна  Україна
Дата створення 30 серпня 1996
Керівництво діяльністю здійснює Президент України
Штаб-квартира 01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8
Річний бюджет 250 988 700 ₴[1]
Голова Володимир Зеленський
Секретар Олексій Данілов
Ключовий документ Конституція України
Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України»
rnbo.gov.ua
Прапор Ради національної безпеки і оборони

Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом.

Історія

Рада національної безпеки і оборони України проводить свої засідання у будівлі Адміністрації Президента України

Раду національної безпеки і оборони України утворено Указом Президента України від 30 серпня 1996 року № 772 замість Ради оборони України та Ради національної безпеки України, які працювали у період з 1991 до 1996 року.[2]

Раду оборони України було утворено постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 1991 року № 1658-XII. Згідно з Положенням про Раду оборони цей орган було визначено як вищий державний орган колегіального керівництва питаннями оборони і безпеки України, який утворюється з метою захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та недоторканності республіки, вироблення стратегії і постійного вдосконалення політики у сфері оборони і державної безпеки, всебічної наукової оцінки характеру військової загрози, визначення ставлення до сучасних війн, ефективного контролю за виконанням завдань держави та її інститутів по підтриманню обороноздатності України на рівні оборонної достатності.

Розпорядженням Президента України від 23 січня 1992 року № 28 відповідальним секретарем Ради оборони України було призначено Мирослава Вітовського, який обіймав цю посаду до 30 листопада 1995 року.

До складу Ради оборони згідно з постановою Верховної Ради України від 9 квітня 1992 року № 2261-XII входили Президент України — Голова Ради оборони України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-Міністр України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, Голова Служби безпеки України, Командуючий Національною гвардією України, Командуючий Прикордонними військами України.

Згідно з Тимчасовим положенням про Раду національної безпеки України, затвердженим Розпорядженням Президента України від 3 липня 1992 року № 117, Раду було визначено як консультативно-дорадчий орган у системі державної виконавчої влади при Президенті України, головним завданням якого є підготовка пропозицій та проєктів рішень Президента України щодо реалізації політики у сфері захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки України.

З 1 липня по 19 листопада 1992 року посаду Державного радника України з питань національної безпеки, Секретаря Ради національної безпеки України, а з 19 листопада 1992 року по 19 квітня 1993 року — Радника Президента України з питань національної безпеки — Секретаря Ради національної безпеки при Президенті України обіймав Селіванов Володимир Миколайович.

1 грудня 1993 року Секретарем Ради національної безпеки при Президентові України — Керівником апарату Ради національної безпеки при Президентові України був призначений Картавцев Валерій Степанович (обіймав цю посаду до 5 серпня 1994 року).

Розпорядженням Президента України від 5 серпня 1994 року № 95 Секретарем Ради національної безпеки при Президенті України, а Указом Президента України від 17 жовтня 1994 року № 613 — Секретарем Ради національної безпеки при Президентові України — Радником Президента України з питань національної безпеки був призначений Горбулін Володимир Павлович.

Указом Президента України від 23 серпня 1994 року № 469 було затверджено нове Положення про Раду. Згідно з ним Раду визначено як колегіальний орган при Президентові України, який здійснює організаційно-координаційну діяльність в галузі забезпечення національної безпеки.

З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України розпочався новий період у діяльності Ради. Указом Президента України від 30 серпня 1996 року N 772 відповідно до статті 107 Конституції України було також утворено Апарат Ради. Указом Президента України від 4 жовтня 1996 року N 927 затверджено Положення про Апарат Ради (нову редакцію Положення затверджено Указом Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446).

Формування законодавчої бази з питань діяльності Ради було завершено з прийняттям 5 березня 1998 року Закону України N 183/98-ВР «Про Раду національної безпеки і оборони України».

За період з дня утворення Ради національної безпеки і оборони України посаду Секретаря РНБОУ обіймали:

 1. Горбулін Володимир Павлович (з 30 серпня 1996 р. по 10 листопада 1999 р.);
 2. Марчук Євген Кирилович (з 10 листопада 1999 р. по 25 червня 2003 р.);
 3. Радченко Володимир Іванович (з 2 вересня 2003 р. по 20 січня 2005 р.);
 4. Порошенко Петро Олексійович (з 8 лютого по 8 вересня 2005 р.);
 5. Кінах Анатолій Кирилович (з 27 вересня 2005 р. по 16 травня 2006 р.);
 6. Горбулін Володимир Павлович (виконувач обов'язків Секретаря РНБОУ з 24 травня по 10 жовтня 2006 р.)[3];
 7. Гайдук Віталій Анатолійович (з 10 жовтня 2006 р. по 12 травня 2007 р.);
 8. Плющ Іван Степанович (з 12 травня по 26 листопада 2007 р.);
 9. Богатирьова Раїса Василівна (з 24 грудня 2007 р. по 14 лютого 2012 р.);
 10. Клюєв Андрій Петрович (з 14 лютого 2012 р. по 24 січня 2014 р.);
 11. Парубій Андрій Володимирович  (з 27 лютого 2014 р. по 7 серпня 2014 р.);
 12. Турчинов Олександр Валентинович (з 15 грудня 2014 р. по 19 травня 2019 р.)[4];
 13. Данилюк Олександр Олександрович (з 28 травня 2019 р. по 30 вересня 2019 р.);
 14. Данілов Олексій Мячеславович (з 3 жовтня 2019 р).

Функції та компетенція РНБОУ

Функції

Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями цього органу є:

 • Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.
 • Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.
 • Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Компетенція

Відповідно до функцій, визначених вищезгаданим Законом, Рада національної безпеки і оборони України:

 • розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України відповідно до своїх досліджень.
 • здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президенту України відповідні висновки та пропозиції;
 • залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та організацій усіх форм власності;
 • ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та результати перевірок їх виконання;
 • координує і контролює переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
 • координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного стану;
 • координує та контролює діяльність органів виконавчої влади по відбиттю збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню його життєдіяльності, охороні життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Керівництво

Структура

Склад РНБОУ

Головою РНБОУ є Президент України. Він також формує персональний склад РНБОУ. До складу РНБОУ за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.

Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Станом на 5 листопада 2021 року членами РНБОУ є:[5][6]

 1. Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України
 2. Баканов Іван Геннадійович — Голова Служби безпеки України
 3. Венедіктова Ірина Валентинівна — Генеральний прокурор
 4. Галущенко Герман Валерійович — Міністр енергетики України
 5. Данілов Олексій Мячеславович Секретар Ради національної безпеки і оборони України
 6. Єрмак Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України
 7. Загородній Анатолій Глібович — президент Національної академії наук України
 8. Залужний Валерій Федорович — Головнокомандувач Збройних Сил України
 9. Кулеба Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України
 10. Лапутіна Юлія Анатоліївна — Міністр у справах ветеранів України
 11. Литвиненко Олександр Валерійович — Голова Служби зовнішньої розвідки України
 12. Марченко Сергій Михайлович — Міністр фінансів України
 13. Монастирський Денис Анатолійович — Міністр внутрішніх справ України
 14. Резніков Олексій Юрійович — Міністр оборони України
 15. Рябікін Павло Борисович — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
 16. Свириденко Юлія Анатоліївна — Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України
 17. Стефанішина Ольга Віталіївна — Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
 18. Стефанчук Руслан Олексійович — Голова Верховної Ради України (за згодою)
 19. Федоров Михайло Альбертович — Віце-прем'єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України
 20. Черкаський Ігор Борисович — Голова Державної служби фінансового моніторингу України
 21. Шевченко Кирило Євгенович — Голова Національного банку України (за згодою)
 22. Шмигаль Денис Анатолійович — Прем'єр-міністр України

Секретар РНБОУ

Секретар РНБОУ забезпечує організацію роботи і виконання рішень РНБОУ, призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується.

Апарат РНБОУ

Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності РНБОУ здійснює її апарат, який підпорядковується Секретареві РНБОУ.

Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності РНБОУ за її рішенням можуть утворюватися тимчасові міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи.

Функції, структура, штатна чисельність апарату РНБОУ, а також повноваження заступників Секретаря РНБОУ визначаються Президентом України. Функції та повноваження робочих та консультативних органів РНБОУ також визначає Президент України.

Структура Апарату РНБОУ

Гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України затверджена у кількості 237 штатних одиниць[7][8].

Структура Апарату РНБОУ:

 • Секретар Ради національної безпеки і оборони України
 • перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України
 • перший заступник та заступники Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України
 • головний державний аудитор
 • Служба з питань запобігання та виявлення корупції
 • Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • Служба з питань зовнішньої безпеки
 • Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки
 • Служба з питань державної та громадської безпеки
 • Служба з питань воєнної безпеки
 • Служба з питань мобілізації та територіальної оборони
 • Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу
 • Служба з питань економічної безпеки
 • Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки
 • Служба з питань безпеки критичної інфраструктури
 • Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва
 • Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони
 • Служба з питань інформаційних технологій
 • Служба Головного ситуаційного центру
 • Служба організаційного забезпечення
 • Служба з питань стратегічного планування та аналізу
 • Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації
 • Служба з правових питань
 • Фінансова служба
 • Служба управління персоналом
 • Служба режимно-секретної роботи
 • Служба координаційної та адміністративної роботи.

Інформаційно-аналітичний центр

Інформаційно-аналітичний центр є робочим органом РНБОУ.[9]

Центр:[9]

 1. забезпечує аналітичне та прогнозне супроводження діяльності РНБОУ щодо здійснення координації діяльності органів виконавчої влади з питань національної безпеки в інформаційній сфері;
 2. вивчає, аналізує, оцінює і прогнозує суспільно-політичні процеси в Україні, готує інформаційно-аналітичних бюлетенів та інших інформаційних матеріалів для РНБОУ;
 3. готує для розгляду РНБОУ пропозиції стосовно:
  • інформаційного супроводження діяльності органів виконавчої влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів України щодо забезпечення стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, протидії негативному інформаційному впливу на населення України та її міжнародний імідж;
  • вдосконалення нормативно-правових актів з питань національної безпеки в інформаційній сфері.

Реорганізація у квітні 2017 року

З 14 квітня 2017 року, згідно з Указом Президента України № 109/2017 від 14 квітня 2017 р., структура РНБОУ радикально реорганізована. .[10]

Наразі, структура РНБОУ наступна :

 • Секретар Ради національної безпеки і оборони України
 • перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України
 • Служба з питань внутрішньої безпеки
 • Служба з питань забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки
 • Служба з питань безпеки у воєнній сфері
 • Служба з питань мобілізації
 • Служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва
 • Служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки
 • Служба з питань інформаційної безпеки
 • Служба стратегічного планування та аналізу
 • Юридична служба
 • Служба Головного ситуаційного центру
 • Служба з питань розвитку та інформаційних технологій
 • Служба організаційної роботи та контролю
 • Служба координаційної та адміністративної роботи
 • Фінансово-економічна служба
 • Служба управління персоналом
 • Служба режимно-секретної роботи
 • Служба забезпечення доступу до публічної інформації.
 • Центр протидії дезінформації

Див. також

Примітки

 1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/85/f501426n155.xls
 2. Історія РНБО на офіційному сайті
 3. Указ Президента України від 24 травня 2006 року № 431/2006 «Про покладення виконання обов'язків»
 4. Указ Президента України від 15 грудня 2014 року № 928/2014 «Про призначення О.Турчинова Секретарем Ради національної безпеки і оборони України»
 5. Указ Президента України від 15 грудня 2014 року № 929/2014 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами)
 6. Указ Президента України від 5 листопада 2021 року № 569/2021 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України»
 7. Указ Президента України від 15 квітня 2014 року № 406/2014 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України»
 8. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №76/2021. Офіс Президента (ua). Процитовано 26 лютого 2021.
 9. Указ Президента України від 12 квітня 2014 року № 398/2014 «Про Інформаційно-аналітичний центр».
 10. Указ Президента України № 109/2017 від 14 квітня 2017 р.

Джерела

Посилання

Література

Ця стаття належить до добрих статей української Вікіпедії.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.