Гідромеханіка

Гідромеха́ніка (рос. гидромеханика; англ. hydrornechanics, mechanics of liquids; нім. Hydromechanik f) — розділ механіки, в якому вивчається рух і рівновага практично нестисливих рідин та взаємодія їх з твердими тілами (або стінками), що омиваються (змочуються) нею. Під терміном гідромеханіка іноді розуміють гідроаеромеханіку в цілому. Включає два розділи: гідростатику й гідродинаміку.

Механіка суцільних середовищ

Вивчаються закони рівноваги й руху рідини, а також силова взаємодія між рідиною й твердими тілами. У дослідженнях використовують різноманітні припущення й спрощення та експериментальні дані, причому, оперуючи певними усередненими величинами, намагаються оцінювати тільки головні характеристики явища; в результаті отримують можливість розв'язувати з допомогою відносно простих наближених емпіричних методів порівняно складні практичні задачі механіки рідин.

Інша назва механіка рідин.

У механіці водонасичених гірських порід

У механіці водонасичених гірських порід гідромеханіка — науковий напрям, що вивчає основи механіки водонасичених гірських порід стосовно проблем гідрогеології та інженерної геології. Базується на теорії механіки ґрунтів та геофільтрації.

Див. також

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.