Механіка руйнування

Меха́ніка руйнува́ння — розділ фізики твердого тіла, що вивчає закономірності зародження і розвитку неоднорідностей і дефектів структури матеріалу типу тріщин, дислокацій, пор, включень тощо при статичних і динамічних навантаженнях.

Механіка суцільних середовищ

Предмет вивчення механіки руйнування — всі суцільні матеріали, від біоматеріалів до гірських порід й конструкційних матеріалів. У механіці руйнування широко використовується аналітичний апарат механіки суцільних середовищ, теорії пружності, теорії пластичності, матеріалознавства; але при цьому вводяться нові підходи й критерії, властиві лише їй одній.

У межах механіки руйнування виділяють лінійно-пружну та нелінійну (пружно-пластичну) механіку руйнування.

Область інженерного застосування механіки руйнування:

  • прогнозування руйнування структур із дефектами, дослідження опору руйнуванню конструкційних матеріалів в різних умовах експлуатації (в тому числі у агресивних середовищах, при радіаційному опромінюванні тощо),
  • прогнозування ресурсу і надійності конструкцій з урахуванням випадкового характеру виникнення дефектів;
  • розробка композитних матеріалів;
  • руйнування гірських порід в різних технологічних процесах видобування й переробки.

Методи механіки руйнування використовують при дослідженні і прогнозуванні гірничих ударів, раптових викидів вугілля і породи, оповзнів, землетрусів. Механіка руйнування пропонує нові підходи у дослідженні руйнування гірських порід, що ґрунтуються на сучасних уявленнях про процеси руйнування твердих тіл, які враховують внутрішню структуру гірських порід, а також вивчення руйнування як певного локалізованого процесу, що протікає в часі.

Основи механіки руйнування були закладені в 20-х роках XX ст. А. Ґріффітом (Griffith, A.A.) який сформулював енергетичний підхід до явищ крихкого руйнування матеріалів типу скла, і розширені Г. Р. Ірвіном (Irwin, G.R.), Р. Дж. Райсом, Еґоном Орованом (Orowan, E.) у 50—60-х роках. Великий внесок у розвиток механіки руйнування зробили українські і російські вчені В. В. Панасюк, Г. П. Черепанов, М. Ф. Морозов, М. Я. Леонов. В Україні проблеми механіки руйнування розробляють у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка (Львів), Інституті проблем міцності ім. Г. С. Писаренка (Київ) та Інституті фізики гірничих процесів НАН (Донецьк).

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.